Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Από 10/11 σε διαπραγμάτευση 2 εκατ. τεμάχια του 15ετούς ομολόγου

Έναρξη διαπραγμάτευσης των 2.000.000 επιπλέον τεμαχίων του Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, δεκαπενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1,875% ετησίως.

ΧΑ: Από 10/11 σε διαπραγμάτευση 2 εκατ. τεμάχια του 15ετούς ομολόγου

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

- Έναρξη διαπραγμάτευσης των 2.000.000 επιπλέον τεμαχίων του Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, δεκαπενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1,875% ετησίως, ISIN GR0128016731, αρχικής εκδόσεως 04.02.2020, επανεκδόσεως 29.09.2020 και ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

- Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Ε.Β.Ε.» (ISIN:GRS502003007) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,10, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.

- Παύση διαπραγμάτευσης των 119.596.817 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (ISIN:GRS111003018), προκειμένου να αντικατασταθούν από 39.865.605 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συνένωσης των παλαιών μετοχών (reverse split), με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,04 σε €0,12. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 39.865.605 νέων μετοχών της, με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,12 είναι η Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020.

- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (ISIN:GRS496003005), λόγω ακύρωσης 4.293.268 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v