Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στον FT 25 η ElvalHalcor, εκτός η Fourlis

Ποιες μετοχές εντάσσονται στα mid caps. Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Ιουνίου.

ΧΑ: Στον FT 25 η ElvalHalcor, εκτός η Fourlis

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και ο οίκος FTSE Russell ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/XA για την περίοδο Νοέμβριος 2020 - Απρίλιος 2021.

Συνοπτικά θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών:

FTSE/X.A. Large Cap

Μία (1) προσθήκη, μια (1) διαγραφή και έξι (6) μεταβολές ποσοστών στάθμισης (free float). Ειδικότερα, στο δείκτη προστίθεται η μετοχή της ElvalHalcor ενώ αφαιρείται αυτή της Fourlis.

FTSE/X.A. Mid Cap

Δύο (2) προσθήκες, δύο (2) διαγραφές και τέσσερις (4) μεταβολές ποσοστών στάθμισης (free float). Στο δείκτη συμπεριλαμβάνονται οι μετοχές του ΟΛΘ και της Fourlis ενώ διαγράφονται οι μετοχές των Intercontinental International - λόγω χαμηλής ρευστότητας - και Marfin Investment Group.

FTSE/X.A. - X.A.K. Τραπεζικός Δείκτης

Καμία (0) προσθήκη, καμία (0) διαγραφή και καμία (0) μεταβολή ποσοστών στάθμισης (free float).

FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς

Δώδεκα (12) προσθήκες, τρείς (3) διαγραφές και δώδεκα (12) μεταβολές ποσοστών στάθμισης (free float).
Κλαδικοί Δείκτες FTSE/X.A.

Όλες οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στη σύνθεση του δείκτη FTSE/XA Δείκτης Αγοράς θα πραγματοποιηθούν και στη σύνθεση του σχετικού κλαδικού δείκτη FTSE/Χ.Α.

FTSE/XA Δείκτης Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης

Καμία (0) προσθήκη, καμία (0) διαγραφή και τρείς (3) μεταβολές ποσοστών στάθμισης (free float).

FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

Δύο (2) προσθήκες, δύο (2) διαγραφές και πέντε (5) μεταβολές ποσοστών στάθμισης (free float).

FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών

Επτά (7) προσθήκες, επτά (7) διαγραφές και δύο (2) μεταβολές ποσοστών στάθμισης (free float).

Οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτών

FTSE/XA. Large Cap
FTSE/ΧΑ Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης
FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
FTSE/XA Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών
θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 11 Ιουνίου 2021.

Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Ιουνίου 2021.

*Δείτε αναλυτικά τις αλλαγές στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v