Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Από 12 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,095/μετοχή

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε, τη Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ.

ΕΛΠΕ: Από 12 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,095/μετοχή

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος χρήσης 0,10 ευρώ ανά μετοχή για τo οικονομικό έτος 2020.

Το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,10 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το ν. 4646/2019 (άρθρο 24) υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5% (0,005 ευρώ ανά μετοχή), συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,095 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε, τη Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date) την Τρίτη 06 Ιουλίου 2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021.

Η καταβολή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v