Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συμπληρωματικό δελτίο στην πρόσκληση για swap Ελληνικών ομολόγων

Χάριν σαφήνειας, το Χρηματικό Αντάλλαγμα επικαιροποιείται στο Συμπληρωματικό Δελτίο για να δείχνει το Χρηματικό Αντάλλαγμα το οποίο θα ήταν καταβλητέο ως ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας των σχετικών Προσδιορισμένων Τίτλων που γίνονται αποδεκτοί.

Συμπληρωματικό δελτίο στην πρόσκληση για swap Ελληνικών ομολόγων

Συμπληρωματικό δελτίο στην πρόσκληση για ανταλλαγή και εξαγορά ομολόγων που εξέδωσε εχθές δημοσίευσε το ελληνικό δημόσιο. 

Οπως αναφέρεται στις επεξηγήσεις, στο Αρχικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης, το Χρηματικό Αντάλλαγμα είχε τεθεί για κάθε €1 ονομαστικής αξίας των σχετικών Προσδιορισμένων Τίτλων που γίνονται αποδεκτοί κι ως εκ τούτου δείχνει μόνο τα στρογγυλοποιημένα ποσά. Χάριν σαφήνειας, το Χρηματικό Αντάλλαγμα επικαιροποιείται στο Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης για να δείχνει το Χρηματικό Αντάλλαγμα το οποίο θα ήταν καταβλητέο ως ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας των σχετικών Προσδιορισμένων Τίτλων που γίνονται αποδεκτοί. Προς αποφυγή αμφιβολίας, οποιοδήποτε Χρηματικό Αντάλλαγμα που θα παραδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία σε σχέση με οποιαδήποτε Εντολή Συμμετοχής θα στρογγυλοποιείται, εφόσον απαιτείται, μέχρι του ποσού του € 0,01, με το μισό λεπτό να στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

Δείτε το συμπληρωματικό δελτίο στην προσφορά ανταλλαγής ή εξαγοράς ομολόγων στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v