Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγή στους Δείκτες λόγω Εδρασης από 1η/12

Η μετοχή της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι θα αντικαταστήσει τη μετοχή της Εδρασης η οποία από την 1η/12/09 μεταφέρεται στην Κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας και Ειδικών Χαρακτηριστικών».

Αλλαγή στους Δείκτες λόγω Εδρασης από 1η/12
Η μετοχή της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι θα αντικαταστήσει τη μετοχή της Εδρασης η οποία από την 1η/12/09 μεταφέρεται στην Κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας και Ειδικών Χαρακτηριστικών».

Αναλυτικότερα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α. :

• FTSE/Χ.Α. SmallCap 80
Οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» με στάθμιση 40%.

• FTSE/Χ.Α. SmallCap 140
Οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» με στάθμιση 40%.

• FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά
Οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση τους από τις μετοχές άλλης εταιρίας.

• FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» εισέρχονται στη σύνθεση του Δείκτη με στάθμιση 40%.

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Τρίτης 1η Δεκεμβρίου 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v