Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Vidavo: Αίτηση εισαγωγής στην ΕΝ.Α.

Αίτηση εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ κατέθεσε η «VIDAVO A.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεματικών εφαρμογών στο χώρο της υγείας, με σύμβουλο τη GUARDIAN TRUST Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Vidavo: Αίτηση εισαγωγής στην ΕΝ.Α.
Αίτηση εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ κατέθεσε η «VIDAVO A.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεματικών εφαρμογών στο χώρο της υγείας, με σύμβουλο τη GUARDIAN TRUST Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η «VIDAVO Α.Ε.» εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και είναι εταιρία υψηλής τεχνολογίας, που εστιάζει στην πρόληψη. Έναν τομέα ο οποίος ήδη συγκεντρώνει τεράστια ποσά επενδύσεων στο εξωτερικό.

Σημειώνεται, ότι η «VIDAVO Α.Ε.» στηρίζει την επιτυχία της στην αξιοποίηση των διεθνών τάσεων στο χώρο της υγείας, που ιεραρχούν ως πρώτη προτεραιότητα τη διατήρηση της ψυχικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής του ατόμου σε υψηλά επίπεδα, μέσω της σωστής παρακολούθησης της φυσικής του κατάστασης, και την ενεργό εμπλοκή του στην παρακολούθηση και διασφάλιση της υγείας του.

Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία έχει υλοποιήσει πλήθος έργων σε όλη την επικράτεια και έχει προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες για την διάδοση των υπηρεσιών της. Μάλιστα την παρούσα περίοδο έχει ξεκινήσει και σχετική διαφημιστική καμπάνια στην τηλεόραση μεγάλης εταιρίας κινητής τηλεφωνίας, η οποία αξιοποιεί το δίκτυο της για υπηρεσίες τηλεϊατρικής με την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση της VIDAVO.

Η «VIDAVO Α.Ε.» έχει κλείσει το εννεάμηνο του 2009 παρουσιάζοντας έναν από τους υψηλότερους δείκτες καθαρών κερδών προς κύκλο εργασιών στο χώρο του επιχειρείν, γεγονός το οποίο καταδεικνύει και τον υψηλό βαθμό της τεχνογνωσίας της. Η καθαρή θέση της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 1,04 εκατ. ευρώ, το 2008 είχε κλείσει με τζίρο ίσο με 810 χιλ. ευρώ και κέρδη 391 χιλ. ευρώ. Πρόεδρος και κύριος μέτοχος της «VIDAVO AE» είναι ο κ. Παντελής Αγγελίδης, στα σχέδια του οποίου περιλαμβάνεται η εφαρμοσμένη έρευνα για τη γένεση νέων και εξελιγμένων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της τηλεματικής στην υγεία.

Μέσα σε θερμοκοιτίδα

H «VIDAVO Α.Ε.» αποτελεί ένα απτό παράδειγμα νέας επιχείρησης υψηλής τεχνολογίας η οποία ιδρύθηκε, αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε μέσα σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα είναι μία από τις 33 επιχειρήσεις της Θερμοκοιτίδας THERMI, ο φορέας της οποίας, - η THERMI Α.Ε. - χρηματοδότησε τις αρχικές της δράσεις, με αποτέλεσμα σήμερα να συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 27,63%.

Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας THERMI λειτουργεί από το 2004 στα πλαίσια του προγράμματος ΕΛΕΥΘΩ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στην περιοχή της Πυλαίας στην Θεσσαλονίκη και έχει ιδρύσει, στεγάσει και χρηματοδοτήσει νέες καινοτόμες επιχειρήσεις κυρίως από τους κλάδους των ιατρικών επιστημών, της πληροφορικής, της τηλεματικής, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας περιβάλλοντος.

Μέσα από τη λειτουργία της στη θερμοκοιτίδα η «VIDAVO Α.Ε.» κατόρθωσε αφενός να πραγματώσει τις αναγκαίες επενδύσεις προκειμένου να μετατρέψει την ερευνητική της τεχνολογία σε εμπορικά προϊόντα και αφετέρου να συμπιέσει τα λειτουργικά της κόστη, σε βαθμό που αυτά να μην αποτελούν εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Σήμερα η «VIDAVO Α.Ε.» φιλοδοξεί να αποτελέσει μια αξιόλογη επενδυτική πρόταση με την εισαγωγή της στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και χρησιμοποιώντας τα οφέλη της εισαγωγής της σε κάθε επίπεδο, να προχωρήσει σε επέκταση των δραστηριοτήτων της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v