Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το ΧΑ "στέλνει" στην επιτήρηση 8 εισηγμένες

Οι μετοχές των ΒΑΡΑΓΚΗΣ, ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ, ΕΛΦΙΚΟ, ΡΙΝΤΕΝΚΟ, ΣΙΔΜΑ, ΕΔΡΑΣΗ, ΑΤΤΙΚΑΤ & ΜΑΡΑΚ μεταφέρονται στην κατηγορία επιτήρησης. Άρση επιτήρησης για Ζήνων & Τ. Ολυμπιακή. Στην BigCap η Proton.

Το ΧΑ στέλνει στην επιτήρηση 8 εισηγμένες
Το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εταιριών στην κατηγορία επιτήρησης, καθώς και στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε τις εξής μεταφορές ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης:

1. Μεταφορά στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (άρθρο 3.1.2.3.1.)

Οι μετοχές της εταιρίας Proton Bank μεταφέρονται στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης από την Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του προαναφερόμενου άρθρου για τη μεταφορά.

2. Μεταφορά στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης (άρθρο 3.1.2.3.2.)

Οι μετοχές της εταιρίας Σωληνουργεία Κορίνθου μεταφέρονται στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι σε δύο διαδοχικές αναθεωρήσεις πληρούν το κριτήριο της διασποράς της παρ. α. του προαναφερόμενου άρθρου.

Οι μετοχές της εταιρίας Sprider STORES μεταφέρονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης καθώς πληρούν το κριτήριο της παρ. β του προαναφερόμενου άρθρου όσον αφορά στη Μεσαία Κεφαλαιοποίηση.

3. Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών (άρθρο 3.1.2.4.)

Οι μετοχές της εταιρίας ΖΑΜΠΑ μεταφέρονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών από την Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης καθώς πληρούν το κριτήριο της χαμηλής παραγωγικής δραστηριότητας.

Οι παραπάνω αλλαγές στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.3. του κανονισμού του Χ.Α. θα εφαρμοστούν από τη συνεδρίαση της Τρίτης, 1 Ιουνίου 2010, που είναι η ημερομηνία ισχύος της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/X.A.

4. Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης (άρθρο 3.1.2.5.)

Το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε τις εξής μεταφορές στην Κατηγορία Επιτήρησης:

Οι μετοχές των εταιριών ΒΑΡΑΓΚΗΣ, ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ, ΕΛΦΙΚΟ, Ριντένκο και ΣΙΔΜΑ μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης δεδομένου ότι οι ζημίες της 31ης/12/2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής τους θέσης και δεν έχουν προχωρήσει σε πρόσκληση γενικής συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Οι μετοχές των εταιριών ΕΔΡΑΣΗ και ΜΑΡΑΚ μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης, δεδομένου ότι: α) στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2009 οι ζημίες ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής τους θέσης, χωρίς παράλληλα να έχουν προβεί σε ενέργειες για την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και β) λόγω της ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τέλος, οι μετοχές της εταιρίας ΑΤΤΙΚΑΤ μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω της ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η ένταξη των εταιριών στην Κατηγορία Επιτήρησης θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 12 Απριλίου 2010.

Μετά τις προαναφερόμενες αλλαγές, ο συνολικός αριθμός των εταιριών ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης διαμορφώνεται ως εξής:

* Στη Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση οι εταιρίες διαμορφώνονται σε 55 από 56, ύστερα από 1 είσοδο και 2 εξόδους εταιριών.

* Στη Μεσαία και Μικρή Κεφαλαιοποίηση οι εταιρίες διαμορφώνονται σε 140 από 142, έπειτα από 4 εισόδους και 6 αποχωρήσεις.

* Στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς οι εταιρίες διαμορφώνονται σε 42 από 45, έπειτα από 1 είσοδο και 4 εξόδους εταιριών.

* Στην Κατηγορία της  Επιτήρησης οι εταιρίες διαμορφώθηκαν σε 27 από 21 έπειτα από 8 εισόδους και 2 εξόδους εταιριών, ενώ οι εταιρίες σε αναστολή παρέμειναν 17.

---Άρση επιτήρησης για Ζήνων και Τεχνική Ολυμπιακή


Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την άρση της επιτήρησης των μετοχών της εταιρίας ΖΗΝΩΝ, καθώς πληροί πλέον τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός του Χ.Α.

Η μεταφορά των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, 12 Απριλίου 2010.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την άρση της επιτήρησης των μετοχών της εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, καθώς αυτή πληροί πλέον τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός του Χ.Α.

Η μεταφορά των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, 12 Απριλίου 2010.

---Εισαγωγή νέας εταιρίας στην Εναλλακτική Αγορά

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποδέχτηκε την αίτηση της εταιρίας DIVERSA για την ένταξη των μετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α.

---Εισαγωγή νέων μετοχών

Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 68.804 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Jumbo, που προέκυψαν από τη μετατροπή 32.752 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 14η Απριλίου 2010.

Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ από 0,62 σε 0,67 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 15η Απριλίου 2010.

Τέλος, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποδέχτηκε την αίτηση της εταιρίας ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ για την απόκτηση της ιδιότητας του συμβούλου στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v