Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Οι τρεις δείκτες που "καίνε" τους επενδυτές

Όταν οι δείκτες πλησιάζουν κρίσιμα τεχνικά σημεία διαπραγμάτευσης, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις αποτιμήσεις και στα "καύσιμα" της αγοράς. Πόσο φθηνή είναι τώρα η Σοφοκλέους. Οι αποτιμήσεις και οι συγκρίσεις.

ΧΑ: Οι τρεις δείκτες που
* Οι πίνακες που αφορούν στις αποτιμήσεις των blue chips, βάσει των τελευταίων και των επόμενων 12 μηνών, αλλά και στις αποτιμήσεις των δεικτών και στη σύγκριση με τους εγχώριους δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

H ανοδική κίνηση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας θα χρειαστεί «συμμάχους» για να βρεθεί υψηλότερα και να ξεπεράσει τις 1.650 μονάδες. Η Σοφοκλέους και ο Γενικός Δείκτης δεν θα μπορέσουν να υπερβούν σημαντικά τεχνικά επίπεδα αν δεν εξακολουθήσει η εισροή χρημάτων από τους ξένους επενδυτές σε συνδυασμό με τη συνέχιση των θετικών ενδείξεων στο εξωτερικό.

Παράλληλα, όταν οι δείκτες πλησιάζουν κρίσιμα τεχνικά σημεία διαπραγμάτευσης, η «κουβέντα» καταλήγει στις αποτιμήσεις και στο κατά πόσον η ανοδική συνέχεια μπορεί να έχει καύσιμα ή στο ποιοι τίτλοι παραμένουν «φθηνοί» ή «ακριβοί» σε σύγκριση τόσο με τις εγχώριες επιλογές όσο και με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Την παρούσα χρονική στιγμή, οι ξένοι επενδυτές, όσον αφορά στις ελληνικές μετοχές, δεν εξετάζουν τα ιστορικά P/E του 2009 ή τα προβλεπόμενα P/E για το σύνολο του 2011 και του 2012. Αντίθετα, εστιάζουν στους πολλαπλασιαστές αποτίμησης από την πιο πρόσφατη περίοδο των 12 τελευταίων μηνών (πρακτικά τα τέσσερα τελευταία τρίμηνα ή από το εξάμηνο του 2009 έως το εξάμηνο του 2010), τα επονομαζόμενα trailing twelve months P/E (ΤΤΜ P/E).

Δευτερευόντως, δίνουν μικρότερη σημασία στα forward P/E, δηλαδή στους δείκτες αποτίμησης που προκύπτουν αν υπολογιστούν τα προβλεπόμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών (ή πρακτικά των επόμενων τεσσάρων τριμήνων).

Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνται περισσότερο τα ΤΤΜ P/E και λιγότερο τα forward P/E είναι η θολή εικόνα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που συνεπάγεται υψηλό ρίσκο στις προβλέψεις των ίδιων των εταιρειών αλλά και των αναλυτών. Πολύ περισσότερο, σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε σήμερα στη χώρα μας, οι εκτιμήσεις πολλές φορές έχουν ελάχιστη σημασία, αφού τα οικονομικά δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς και μαζί τους, όπως είναι εύλογο, και οι προβλέψεις.

--- Αποτιμήσεις και συγκρίσεις

Οι αποτιμήσεις των αγορών αποτελούν σημαντικό χαρακτηριστικό για την εισροή ή αντίθετα την εκροή κεφαλαίων από την πλευρά των θεσμικών χαρτοφυλακίων προς μια αγορά.

Με βάση τον πίνακα με τις αποτιμήσεις των σημαντικότερων χρηματιστηριακών δεικτών υψηλής κεφαλαιοποίησης, ο εγχώριος δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης διαπραγματεύεται σε υψηλότερα επίπεδα έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όπως αυτός απεικονίζεται από τους πολλαπλασιαστές διαπραγμάτευσης του δείκτη DJ Euro Stoxx.

Πιο συγκεκριμένα, για την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών ο FTSE/ASE-20 διαπραγματεύεται με P/E της τάξεως του 15,62 έναντι 13,52 για τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ή 16% premium. Παράλληλα, ο δείκτης FTSE/ASE MID 40 εμφανίζει ακόμα υψηλότερη αποτίμηση σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, αφού για την ίδια περίοδο ο δείκτης τιμής προς κέρδη διαμορφώνεται σε 17,91 φορές.

Από τους δείκτες του πίνακα μόνο ο NASDAQ Composite παρουσιάζει υψηλότερη αποτίμηση τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ σε παραπλήσια επίπεδα κινούνται μόνο ο δείκτης BEL-20 στο Βέλγιο, ο αμερικανικός S&P 500 και ο πορτογαλικός PSI 20.

Αν ληφθεί υπόψη το forward P/E, η εικόνα δεν βελτιώνεται για τους δύο δείκτες του Χρημτιστηρίου της Αθήνας. Για τον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης το premium «ανοίγει» στο 17% από 16%, ενώ γι’ αυτόν της μεσαίας κεφαλαιοποίησης μειώνεται από το 32% στο 26%.

Από την άλλη πλευρά, εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν οι ελληνικές μετοχές με βάση τους πολλαπλασιαστές λογιστικής αξίας για τους τελευταίους 12 μήνες (ttm Price to Book Value - P/BV). Για τον δείκτη FTSE/ASE-20 το discount σε σχέση με τον βασικό ευρωπαϊκό δείκτη Euro Stoxx προσεγγίζει το 43%.

Παράλληλα, οι ελληνικές εταιρείες του FTSE/ASE MID 40 φαίνεται να αποτιμώνται σε ακόμα πιο χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει η FactSet, αφού ο δείκτης κυμαίνεται χαμηλότερα από τη μονάδα. Η εικόνα επιδεινώνεται αισθητά για τους δύο εγχώριους δείκτες αν ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των επόμενων 12 μηνών. Τα σημαντικά discounts των δύο δεικτών σε όρους λογιστικής αξίας εκμηδενίζονται στην περίπτωση της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ στη μεσαία μειώνονται στο μισό.

--- Οι μετοχές

Σε επίπεδο κλάδων, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει σίγουρα ο τραπεζικός. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, οι τραπεζικές μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες με υψηλά trailing P/E, με εξαίρεση την Τράπεζα Κύπρου και τη Marfin Popular Bank, για τις οποίες ο δείκτης υπολογίζεται σε 9,87 φορές και 10,14 φορές τα καθαρά κέρδη των 12 τελευταίων μηνών αντίστοιχα.

Αντίθετα, η ATEbank και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δεν εμφανίζουν δείκτες P/E, καθώς έχουν ανακοινώσει συνολικά ζημίες τους 12 τελευταίους μήνες της λειτουργίας τους. Για την EFG Eurobank το trailing P/E είναι 14,83 φορές, το χαμηλότερο μεταξύ των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ για την Εθνική Τράπεζα το αντίστοιχο μέγεθος είναι 22,54 φορές και για την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς πάνω από 16 φορές.

Το μέσο trailing P/E του δείκτη Euro Stoxx Banks ανέρχεται σε 11,7 φορές, ενώ το forward P/E σε 8,5 φορές.

Ωστόσο, πέραν των τραπεζών, 9 εταιρείες εμφανίζουν ελκυστικούς trailing δείκτες βάσει της κερδοφορίας. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση η μετοχή της Μυτιληναίος είναι διαπραγματεύσιμη με trailing P/E 12,66 φορές αλλά και με P/BV και P/Sales στη 0,7 φορά, ενώ για τους επόμενους 12 μήνες ο δείκτης P/E μειώνεται σχεδόν κατά το ήμισυ.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ο δείκτης EV/EBITDA είναι υψηλός. Ο τίτλος της Τιτάν επίσης εμφανίζει χαμηλό μονοψήφιο trailing P/E της τάξεως του 9,7, ενώ σε χαμηλά επίπεδα αποτίμησης κινούνται και οι υπόλοιποι δείκτες. Βάσει του forward P/E, η μετοχή της Τιτάν θα συνεχίσει να εμφανίζει αποτίμηση χαμηλότερη των 10 φορών.

Οι τίτλοι της ΔΕΗ και του ΟΠΑΠ παρουσιάζουν πολύ χαμηλά trailing P/E, ενώ για τη μετοχή του ΟΤΕ, παρά το υψηλό P/E, ο δείκτης EV/EBITDA είναι χαμηλότερος από τις 5 φορές! Ο τίτλος της Jumbo, με trailing P/E στις 9,27 φορές, κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο του κλάδου της.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζουν η J&P Άβαξ, τα ΚΑΕ, η Μέτκα και η Folli Follie. Όλες οι παραπάνω μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες με trailing P/E χαμηλότερα τόσο των 10 φορών όσο και των ευρωπαϊκών κλάδων στους οποίους συμμετέχουν. Ο τίτλος της J&P Άβαξ είναι διαπραγματεύσιμος με σημαντικό discount και στους άλλους trailing δείκτες, ενώ μόνο το EV/EBITDA βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο της αγοράς.

Αντίθετα, μικτά είναι τα στοιχεία για μια σειρά άλλες εταιρείες. H μετοχή της Alapis εμφανίζει trailing P/E 127,44 φορές, αν και ο δείκτης EV/EBITDA είναι χαμηλότερος των 5 φορών και το P/BV κάτω από τη 0,2 φορά.

Ο τίτλος της Aegean Airlines παρουσιάζει ζημίες συνολικά τους τελευταίους 12 μήνες, αλλά ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται στις 5,8 φορές. Παράλληλα, για τις μετοχές της Intracom και της Forthnet οι δείκτες EV/EBITDA είναι χαμηλοί, όμως τα trailing P/E δεν υπολογίζονται γιατί τα λειτουργικά κέρδη των εταιρειών για το τελευταίο 12μηνο είναι αρνητικά. Ο τίτλος του Ιατρικού Αθηνών, με αρνητικό άθροισμα καθαρών κερδών στο τελευταίο δωδεκάμηνο, είναι διαπραγματεύσιμος με EV/EBITDA στις 7,7 φορές και P/BV στο 0,32. 

* Οι πίνακες που αφορούν στις αποτιμήσεις των blue chips, βάσει των τελευταίων και των επόμενων 12 μηνών, αλλά και στις αποτιμήσεις των δεικτών και στη σύγκριση με τους εγχώριους δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

** Αναδημοσίευση από το 658ο φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας "ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ", 28 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2010.

Γιώργος Α. Σαββάκης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v