Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ:Άρση αναστολής για την Audiovisual

Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ.

ΧΑ:Άρση αναστολής για την Audiovisual
Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. από σήμερα 3 Απριλίου 2012, καθ' όσον η εταιρία προέβη στη σύνταξη και στην επαναδημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2011 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.

Από την ίδια ημερομηνία, oι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στην κατηγορία ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Fashion Box ΕΛΛΑΣ Α.Ε., από σήμερα 3 Απριλίου 2012, διότι δεν δημοσιοποίησε εμπρόθεσμα την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2011, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v