ΧΑ:Ενημερώθηκε για επιστροφή κεφαλαίου της Mevaco

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την επέκταση της υπηρεσίας TRS για την κάλυψη των συναλλαγών του δικτύου ΧΝΕΤ ενώ ενημερώθηκε και για την επιστροφή κεφαλαίου €0,08 ευρώ της Mevaco.

ΧΑ:Ενημερώθηκε για επιστροφή κεφαλαίου της Mevaco
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την επέκταση της υπηρεσίας TRS για την κάλυψη των συναλλαγών του δικτύου ΧΝΕΤ ενώ ενημερώθηκε και για την επιστροφή κεφαλαίου €0,08 ευρώ της Mevaco.

Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.Β.Ε.E." από ευρώ 0,90 σε ευρώ 0,98 και β) την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας από ευρώ 0,98 σε ευρώ 0,90 και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,08 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,90 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 4η Ιουλίου 2012. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 6η Ιουλίου 2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση επίσης ενέκρινε:

Την επέκταση της υπηρεσίας TRS για την κάλυψη των συναλλαγών του δικτύου ΧΝΕΤ χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Τα νέα αναβαθμισμένα προϊόντα στατιστικής πληροφόρησης καθώς και την πολιτική διάθεσής τους για όλες τις κατηγορίες πελατών (Μέλη, Εκδότριες, Επενδυτικό Κοινό και Πανεπιστημιακή Κοινότητα).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v