Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τη διαγραφή 18 εταιριών εισηγείται το ΧΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την εξέταση της περίπτωσης διαγραφής των μετοχών, 18 εταιριών, που βρίσκονται σε αναστολή για διάστημα πάνω από 6 μήνες. Δείτε τη λίστα των εταιριών.

Τη διαγραφή 18 εταιριών εισηγείται το ΧΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την εξέταση της περίπτωσης διαγραφής των μετοχών, 18 εταιριών, που βρίσκονται σε αναστολή για διάστημα πάνω από 6 μήνες.

Σύμφωνα με κύκλους των χρηματιστηριακών αρχών, η απόφαση της Κεφαλαιαγοράς δεν αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ, όπως διευκρίνιζαν, η όποια απόφαση για διαγραφή δεν θα αφορά σε καμμία περίπτωση εταιρίες για τις οποίες υπάρχει η ελπίδα επαναδραστηριοποίησης.

Οι 18 εταιρείες είναι οι εξής:

* Μπαλάφας Συμμετοχών - 1 χρόνο σε αναστολή (από 6/12/2004)

* Δάριγκ - 1 χρόνο σε αναστολή (από 6/12/2004)

* Δυναμική Ζωή - 1 χρόνο σε αναστολή (από 21/12/2004)

* Ξιφίας - 1 χρόνο σε αναστολή (από 22/12/2004)

* Εμπεδος - 6 μήνες σε αναστολή (από 7/12/2004)

* Intersonic - 6 μήνες σε αναστολή (από 15/12/2004)

* Alfa Alfa Energy - 6 μήνες σε αναστολή (από 2/3/2005)

* Alfa Alfa Συμμετοχές - 6 μήνες σε αναστολή (από 2/3/2005)

* Ομιλος Ιντεάλ - 6 μήνες σε αναστολή (από 4/3/2005)

* Εμφασις Συστήματα Πληροφορικής - 6 μήνες σε αναστολή (από 7/3/2005)

* Ipirotiki - 6 μήνες σε αναστολή (από 4/4/2005)

* Κεράνης Συμμετοχών - 6 μήνες σε αναστολή (από 19/4/2005)

* Domus Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου - 6 μήνες σε αναστολή (από 2/6/2005)

* ΑΛΤΕ ΑΤΕ - 6 μήνες σε αναστολή (από 16/6/2005)

* Elephant - 6 μήνες σε αναστολή (από 11/7/2005)

* Θεμελιοδομή - 6 μήνες σε αναστολή (από 11/7/2005)

* Κλωστήρια Κορίνθου - 6 μήνες σε αναστολή (από 11/7/2005)

* Ράδιο Κορασίδης - 6 μήνες σε αναστολή (από 11/7/2005)

Επίσης το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε:

* την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 2.300.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ”Notos Com”, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ”Αιακός”, τις οποίες θα λάβουν αποκλειστικά οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρίας (πλην μετόχου ”Notos Com”) με σχέση ανταλλαγής μια (1) μετοχή ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ που κατέχουν με 1,167855933 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώπου θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση. Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας ”Notos Com” θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν με νέα ονομαστική αξία μετοχής 0,50 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 20η Ιανουαρίου 2006. Το Δ.Σ. του Χ.Α. ενημερώθηκε επίσης για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από 0,42 ευρώ σε 0,50 ευρώ. Η διαπραγμάτευση των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία θα ξεκινήσει την 20η Ιανουαρίου 2006.

* την έναρξη διαπραγμάτευσης των 2.532.334 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”Ντιονίκ” που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών ”Ευρωκαταστήματα” και ”Unikid Hellas.”, τις οποίες θα λάβουν οι μέτοχοι των τριών εταιρειών ως εξής: (i) 467.700 νέες μετοχές θα λάβουν οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας ”Ντιονίκ” (για κάθε 1 παλαιά μετοχή θα λάβουν επιπλέον 0,03 νέας μετοχής), (ii) 1.620.000 νέες μετοχές θα λάβουν οι μέτοχοι της εταιρίας ”Ευρωκαταστήματα” (1 παλαιά μετοχή θα ανταλλαγεί με 1,50 νέες μετοχές) και (iii) 444.634 νέες μετοχές θα λάβουν οι μέτοχοι της εταιρίας ”Unikid Hellas” (1 παλαιά μετοχή θα ανταλλαγεί με 3,6296653 νέες μετοχές).

* την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 2.431.873 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας ”Coca Cola 3E”, που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από το προσωπικό της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 23η Ιανουαρίου 2006.

* την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.154.811 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”Intracom”, που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από τα μέλη του Δ.Σ., τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 23η Ιανουαρίου 2006. Το Δ.Σ. του Χ.Α. ενημερώθηκε επίσης για την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας ”Intracom Ελληνική Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής” σε ”Intracom Συμμετοχών” με διακριτικό τίτλο ”Intracom Holdings”, η οποία ισχύει από την 23η Ιανουαρίου 2006.

* την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 45.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ”Πλαστικά Θράκης”, οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή ισαρίθμων κοινών ανωνύμων μετοχών της. Ως ημερομηνία αναστολής των κοινών ανωνύμων μετοχών ορίστηκε η 23η Ιανουαρίου 2006 και ως ημερομηνία έναρξης της επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών που προκύπτουν από την μετατροπή ορίστηκε η 30η Ιανουαρίου 2006. Το Δ.Σ. του Χ.Α. ενημερώθηκε επίσης για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από 0,44 ευρώ σε 0,50 ευρώ. Η διαπραγμάτευση των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία θα ξεκινήσει την 30η Ιανουαρίου 2006.

* την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 47.343 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”EFG Eurobank Ergasias” που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από διευθυντικά στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 23η Ιανουαρίου 2006.

* την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 120.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”Autohellas” που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από διευθυντικά στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 24η Ιανουαρίου 2006.

* την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 70.610 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”Ιntralot”, που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από το προσωπικό της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 24η Ιανουαρίου 2006.

* την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 267.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”Centric Πολυμέσα”, που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 24η Ιανουαρίου 2006.

* την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 277.497 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”FORTHnet”, λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από το προσωπικό της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 24η Ιανουαρίου 2006.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

* την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας ”Albio Συμμετοχών” σε ”Βιοκαρπέτ Ανώνυμος Εταιρία Βιομηχανικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις”, με διακριτικό τίτλο ”Βιοκαρπέτ”, η οποία ισχύει από την 20η Ιανουαρίου 2006.

* την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας ”Πήγασος Εκδοτικής και Εκτυπωτική” σε ”Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρία” με διακριτικό τίτλο ”Πήγασος Εκδοτική”, η οποία ισχύει από την 23η Ιανουαρίου 2006.

* τη σύνταξη του πληροφοριακού σημειώματος της εταιρείας ”Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες”, σχετικά με την εξαγορά ποσοστού 70% της μη εισηγμένης εταιρείας ”Neptunus Θαλάσσιες Καλλιέργειες”.

Και ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή:

* επί των μετοχών της εταιρίας ”Βιοχάλκο” από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ ”EFG Eurobank Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ” και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της παραπάνω εισηγμένης την 19η Ιανουαρίου 2006.

* επί των μετοχών της εταιρίας ”Ηλεκτρονική Αθηνών” από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ ”ARTION Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.” και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της παραπάνω εισηγμένης την 19η Ιανουαρίου 2006.

* στα ΣΜΕ επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών ”ΟΤΕ”, ”EFG Eurobank Ergasias”, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Cosmote, Coca Cola 3E, Alpha Bank, Ιntracom, EXAE, Τράπεζα Πειραιώς, Γερμανός, Τιτάν, Εμπορική Τράπεζα, ΓΕΚ, Hyatt, Marfin Financial Group, Attica Συμμετοχών, Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ, Ιntralot και Mυτιληναίος από την εταιρία – Μέλος ”Εθνική Χρηματιστηριακή”, ενώ καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης στα παραπάνω προϊόντα τη 23η Ιανουαρίου 2006.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v