Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αμετάβλητα τα επιτόκια από την ΕΚΤ

Σταθερή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το έκτακτο πρόγραμμα αντιμετώπισης της πανδημίας, συνολικού ύψους 1,85 τρισ. ευρώ, έως τον Μάρτιο του 2022.

Αμετάβλητα τα επιτόκια από την ΕΚΤ

Αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως, θα παραμείνουν το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στη σημερινή του συνεδρίαση.

To Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει το έκτακτο πρόγραμμα αντιμετώπισης της πανδημίας (PEPP), συνολικού ύψους 1,85 τρισ. ευρώ, έως τον Μάρτιο του 2022 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει λήξει. Θα επανεπενδύει τα ποσά  κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτώνται στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023.

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι αν μπορούν να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης χωρίς να χρησιμοποιηθούν όλα τα κεφάλαια του προγράμματος, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί πλήρως. Προσθέτει ότι το πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμοστεί, αν αυτό απαιτηθεί, για τη διατήρηση ευνοϊκών χρηματοδοτικών συνθηκών όσον αφορά την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στην πορεία του πληθωρισμού.

Θα συνεχιστεί επίσης η διενέργεια καθαρών αγορών, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP), με ύψος 20 δισ. ευρώ μηνιαίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v