Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EKT: Ιστορικός συμβιβασμός, νέος στόχος για πληθωρισμό στο 2%

Μετά από 20 χρόνια αναθεωρεί τη στρατηγική της. Σημαντική αλλαγή από τον προηγούμενο στόχο τού «χαμηλότερα αλλά κοντά στο 2%», που ορισμένοι αρχιτραπεζίτες έκριναν ότι ήταν «ασαφής». Θα επιτρέπει υπέρβαση, για διατήρηση χαλαρής νομισματικής πολιτικής.

EKT: Ιστορικός συμβιβασμός, νέος στόχος για πληθωρισμό στο 2%

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συμφώνησαν να αυξήσουν τον στόχο πληθωρισμού στο 2% και να αφήσουν περιθώριο να το ξεπερνούν όταν χρειάζεται, σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η σταθερότητα των τιμών διατηρείται καλύτερα στοχεύοντας μεσοπρόθεσμα σε στόχο πληθωρισμού 2%. Αυτός ο στόχος είναι συμμετρικός, που σημαίνει ότι οι αρνητικές και θετικές αποκλίσεις του πληθωρισμού από τον στόχο είναι εξίσου ανεπιθύμητες», ανέφερε η ΕΚΤ σε δήλωση.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η απόφαση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή από τον προηγούμενο στόχο τού «χαμηλότερα αλλά κοντά στο 2%», που ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έκριναν ότι ήταν πολύ ασαφής. Η συμφωνία προέκυψε σε ειδική συνεδρίαση την Τρίτη και την Τετάρτη, για την ολοκλήρωση της πρώτης αναθεώρησης της στρατηγικής της ΕΚΤ σε σχεδόν 20 χρόνια.

Η ανανεωμένη στρατηγική θα μπορούσε να δώσει στους αξιωματούχους τη δικαιολογία για τη διατήρηση υπερβολικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς προσπαθούν να αντιστρέψουν χρόνια πληθωρισμού χαμηλότερου του στόχου, που έχουν επιβαρύνει την οικονομική δυναμική της ευρωζώνης. Ο πληθωρισμός ήταν χαμηλότερα από τον στόχο της ΕΚΤ για το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας. 

Η νέα στρατηγική θα είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την καθοδήγηση των δράσεων της κεντρικής τράπεζας καθώς η οικονομία ανακάμπτει από την πανδημία. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται να συζητήσουν μετά το καλοκαίρι πώς να γίνει η έξοδος από τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος αγοράς ομολόγων, ύψους 1,85 τρισ. ευρώ. Aργότερα το μεσημέρι θα έχει ομιλία η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Η ανακοίνωση της ΕΚΤ

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τη νέα στρατηγική νομισματικής πολιτικής του, την οποία περιγράφει σε δήλωση για τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής.

Οπως αναφέρει η ΕΚΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η σταθερότητα των τιμών διατηρείται καλύτερα με την επιδίωξη στόχου για ρυθμό πληθωρισμού 2% μεσοπρόθεσμα.

Αυτός ο στόχος είναι συμμετρικός, πράγμα που σημαίνει ότι οι αρνητικές και οι θετικές αποκλίσεις του πληθωρισμού από τον στόχο είναι εξίσου ανεπιθύμητες. Όταν η οικονομία λειτουργεί κοντά στο κατώτατο επίπεδο των ονομαστικών επιτοκίων, απαιτείται ιδιαίτερα σθεναρή ή επίμονη δράση από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής, προκειμένου να αποτραπεί η παγίωση αρνητικών αποκλίσεων από τον στόχο για τον πληθωρισμό. Αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται επίσης μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία ο πληθωρισμός διαμορφώνεται μετρίως πάνω από τον στόχο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ακόμη ότι η δέσμη των επιτοκίων της ΕΚΤ εξακολουθεί να αποτελεί το πρωταρχικό μέσο άσκησης νομισματικής πολιτικής. Τα άλλα μέσα, όπως η παροχή ενδείξεων σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, οι αγορές στοιχείων ενεργητικού και οι πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, που την τελευταία δεκαετία βοήθησαν στη μείωση των περιορισμών που δημιουργεί το κατώτατο επίπεδο των ονομαστικών επιτοκίων, θα εξακολουθήσουν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εργαλειοθήκης της ΕΚΤ και θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

«Με χαρά σάς ανακοινώνω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες τη νέα στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Ενώ θεωρούμε δεδομένη την πρωταρχική αποστολή της ΕΚΤ να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών, η επανεξέταση μας έδωσε τη δυνατότητα να αμφισβητήσουμε τον τρόπο σκέψης μας, να ανταλλάξουμε απόψεις με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, να συλλογιστούμε, να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε κοινά σημεία όσον αφορά το πώς θα πρέπει να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας. Η νέα στρατηγική αποτελεί μια γερή βάση που θα μας κατευθύνει στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια», είπε η Christine Lagarde, πρόεδρος της ΕΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) εξακολουθεί να είναι ο ενδεδειγμένος δείκτης για την αξιολόγηση της σταθερότητας των τιμών. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η συμπερίληψη του κόστους που σχετίζεται με την ιδιοκατοίκηση στον ΕνΔΤΚ θα απεικόνιζε καλύτερα τον πληθωρισμό που αφορά τα νοικοκυριά και ότι η συμπερίληψη της ιδιοκατοίκησης στον ΕνΔΤΚ είναι ένα πολυετές σχέδιο. Επομένως, στο ενδιάμεσο, το Διοικητικό Συμβούλιο θα λαμβάνει υπόψη, στο πλαίσιο των αξιολογήσεών του για τη νομισματική πολιτική, δείκτες μέτρησης του πληθωρισμού που περιλαμβάνουν αρχικές εκτιμήσεις του κόστους ιδιοκατοίκησης, για να συμπληρώσει τη δέσμη ευρύτερων δεικτών πληθωρισμού που έχει στη διάθεσή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι η κλιματική αλλαγή έχει σημαντικές συνέπειες για τη σταθερότητα των τιμών και, για τον λόγο αυτόν, δεσμεύτηκε σε ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης σχετικά με το κλίμα. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η πρώτη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα νομισματικής πολιτικής κατά την οποία θα εφαρμοστεί η νέα στρατηγική θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να αξιολογεί περιοδικά την καταλληλότητα της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής του και η επόμενη αξιολόγηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2025.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v