ΕΕ: Διασυνοριακή πρόσβαση των αρχών σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία

Οι νέοι κανόνες θα απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών να ορίζουν έναν νόμιμο εκπρόσωπο ή μία από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους στην ΕΕ για την επιβολή αιτημάτων συλλογής ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.

ΕΕ: Διασυνοριακή πρόσβαση των αρχών σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημερινή, τελική έγκριση από τα κράτη μέλη της ΕΕ μιας καίριας σημασίας νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης των αρχών τους σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει την εν λόγω δέσμη νομοθετικών μέτρων το 2018, εισάγοντας μια νέα μορφή δικαστικής συνεργασίας, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση μέσω της ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων, χάρη στην οποία οι δικαστικές αρχές μπορούν να ζητούν απευθείας ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία από παρόχους υπηρεσιών εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από το πού φυλάσσονται τα δεδομένα, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Επίσης, με τη δέσμη δημιουργείται μια ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η διαγραφή αποδεικτικών στοιχείων, ενόψει πιθανών μελλοντικών αιτήσεων υποβολής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διασυνοριακές δικαστικές εντολές, οι νέοι κανόνες θα απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών να ορίζουν έναν νόμιμο εκπρόσωπο ή μία από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους στην ΕΕ για την παραλαβή, τη συμμόρφωση και την επιβολή αιτημάτων συλλογής ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Είναι πλέον καιρός να εξοπλίσουμε τους εισαγγελείς και τις αρχές επιβολής του νόμου με σύγχρονα εργαλεία για την ψηφιακή εποχή. Το διαδίκτυο δεν γνωρίζει σύνορα και το ίδιο ισχύει και για τους εγκληματίες. Οι νέοι κανόνες θα φανούν χρήσιμοι και σε πολλές εθνικές έρευνες, αφού τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία συχνά φυλάσσονται από παρόχους υπηρεσιών εγκατεστημένους σε άλλη χώρα. Με τη νομοθεσία αυτή, οι ερευνητές σ’ όλη την ΕΕ θα έχουν επιτέλους στη διάθεσή τους αποτελεσματικά και αξιόπιστα μέσα για την ταχεία απόκτηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, όπου και αν αυτά βρίσκονται».

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, προσέθεσε: «Η ψηφιακή τεχνολογία δεν πρέπει να θέτει εμπόδια στη δικαιοσύνη. Στον αναλογικό κόσμο, οι αρμόδιες αρχές έχουν πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία της ποινικής διαδικασίας. Και στον ψηφιακό κόσμο, θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια εξίσου ταχεία και αποτελεσματική πρόσβαση. Εάν δεν την διασφαλίσουμε, δεν εκπληρώνουμε το χρέος μας απέναντι στα θύματα. Με τη νομοθεσία αυτή θα αποφύγουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο».

Μόλις δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα, οι νέοι κανόνες, ένας κανονισμός και μια οδηγία, θα αρχίσουν να ισχύουν εντός 20 ημερών από τη δημοσίευσή τους. Ο κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή τρία έτη αργότερα. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο εντός των επόμενων δυόμισι ετών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v