Ένας «οδικός χάρτης» για τη φαρμακευτική περίθαλψη

Τα βήματα για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σχέδιο. Γράφει η Μαριάντζελα Οικονομοπούλου, General Manager στον PIF.

Ένας «οδικός χάρτης» για τη φαρμακευτική περίθαλψη
  • Μαριάντζελα Οικονομοπούλου*

Η αναγκαιότητα για παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας σε όλους τους πολίτες, μέσα από ένα αποτελεσματικό και ποιοτικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, αποτελεί κοινή παραδοχή τόσο από την πλευρά της πολιτείας όσο και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της καινοτόμου φαρμακευτικής βιομηχανίας, είναι καθοριστικός για την κάλυψη ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών και την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων που απευθύνονται σε σπάνιες και απειλητικές για τη ζωή νόσους. Αφετέρου, είναι αδιαμφισβήτητη η συμβολή της καινοτόμου φαρμακευτικής βιομηχανίας στην οικονομική ανάπτυξη μέσα από την αυξημένη τοπική παραγωγή, τις επενδύσεις, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων στη βιοφαρμακευτική και κλινική έρευνα.

Ωστόσο, για να υποστηριχθεί ικανοποιητικά ο ρόλος αυτός και για να γίνουν πράξη όλα όσα μπορεί δεδομένα η καινοτομία να προσφέρει στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία, είναι αναγκαίο να αρθούν μια σειρά από εμπόδια και να αντιμετωπιστούν καθοριστικές ανεπάρκειες τόσο σε διαρθρωτικό όσο και σε χρηματοδοτικό επίπεδο.

Ενδεικτικά αναφέρω την επιτακτική ανάγκη άμεσης μείωσης των υποχρεωτικών επιστροφών από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας, την ανάγκη για αύξηση της δημόσιας δαπάνης ειδικά για τις καινοτόμες θεραπείες και τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων κινήτρων, που θα καθιστούν τις κλινικές μελέτες, καθώς και την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης, ελκυστικές για τη βιομηχανία.

Το PhARMA Innovation Forum Greece (PIF) έχει συστηματικά αναδείξει τα προβλήματα και τις ανεπάρκειες του συστήματος στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου στον οποίο συμμετέχει ως συνομιλητής, εκπροσωπώντας την καινοτόμο φαρμακοβιομηχανία. Ακόμα πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι έχουμε καταθέσει προς συζήτηση συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις. Η πρότασή μας είναι ο «Οδικός χάρτης για τη βιώσιμη και αποτελεσματική φαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα», στόχος του οποίου είναι να αποτελέσει τη βάση για ένα στρατηγικό διάλογο μεταξύ πολιτείας και βιομηχανίας.

Στον χάρτη περιλαμβάνονται αναλυτικές και ρεαλιστικές προτάσεις, μεταξύ άλλων, για τη διασφάλιση ενός απλού, διαφανούς και προβλέψιμου πλαισίου τιμολόγησης, την ανάπτυξη ενός αποδοτικού, σταθερού και μη πολύπλοκου συστήματος αποζημίωσης, αλλά και για τη δημιουργία ασθενοκεντρικών και δίκαιων διαδικασιών HTA και Διαπραγμάτευσης, παράλληλα με την αξιοποίηση Μεγάλων Δεδομένων, RWE & Υποδομών Ψηφιακής Υγείας.

Κεντρικό ρόλο στη δέσμη των προτάσεών μας κατέχει ένα δομημένο και κοστολογημένο σχέδιο για την εξάλειψη των υπερβάσεων μέσα από μεταρρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, την αναπροσαρμογή και ανακατανομή του φαρμακευτικού προϋπολογισμού και συνολικά τη νέα διακυβέρνηση του συστήματος, σε ένα πλαίσιο συνυπευθυνότητας μεταξύ κράτους, βιομηχανίας και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Η δρομολόγηση του θεσμικού διαλόγου είναι βέβαιο ότι θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα και θα έχει πολλαπλές ευεργετικές επιδράσεις για τους ασθενείς, το υγειονομικό μας σύστημα και την οικονομία της Ελλάδας.

*Η κα Μαριάντζελα Οικονομοπούλου είναι General Manager στον PIF

v