Επιστήμη και καινοτομία πίσω από τη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα

Τα εναλλακτικά προϊόντα του τσιγάρου και τα δεδομένα που δείχνουν την αποτελεσματικότητά τους. Συνέντευξη της Σ. Νταηλάκη της Παπαστράτος (PMI).

Επιστήμη και καινοτομία πίσω από τη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα
  • Συνέντευξη της κας Σταυρούλας Νταηλάκη

Με επενδύσεις άνω των 10 δισ. δολαρίων από το 2008 στην Έρευνα & Ανάπτυξη, η Philip Morris International πρωτοστατεί στην προσπάθεια για έναν smoke-free κόσμο αναπτύσσοντας προϊόντα εναλλακτικά του τσιγάρου. Η κ. Σταυρούλα Νταηλάκη, Head of Scientific & Medical Affairs της Παπαστράτος (PMI), εξηγεί τη στόχευση των προϊόντων αυτών και παραθέτει τα δεδομένα που δείχνουν την αποτελεσματικότητά τους.

Τα τελευταία 15 χρόνια η μητρική σας εταιρεία, Philip Morris International, έχει επενδύσει 10,7 δισ. δολάρια στην έρευνα και την ανάπτυξη εναλλακτικών του τσιγάρου προϊόντων. Ποιος είναι ο στόχος σας και ποια τα έως τώρα αποτελέσματα των μελετών σας;

Οι αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία είναι αποδεδειγμένες εδώ και δεκαετίες. Είναι, επίσης, παραδεκτό ότι η καλύτερη επιλογή για την υγεία μας είναι η πλήρης αποχή από το κάπνισμα και τα προϊόντα νικοτίνης συνολικά. Αν κάποιος καπνίζει ήδη, η επόμενη καλύτερη επιλογή είναι να το διακόψει οριστικά. Δυστυχώς, περίπου 1 δισ. άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να καπνίζουν, παρότι οι περισσότεροι γνωρίζουν τις επιπτώσεις για την υγεία τους.

Γι’ αυτούς τους ενήλικους καπνιστές που δεν διακόπτουν το κάπνισμα, προορίζονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα τους βοηθήσουν να κάνουν μια καλύτερη επιλογή από το να συνεχίσουν να καπνίζουν τσιγάρα. Στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Philip Morris International, PMI Science, έχουμε ως στόχο να αξιολογήσουμε και να αποδείξουμε τη δυνατότητα της μειωμένης βλάβης που προκαλούν αυτές οι εναλλακτικές επιλογές σε σχέση με το συμβατικό τσιγάρο.

Έως τώρα έχουμε αποδείξει ότι το προϊόν θερμαινόμενου καπνού της εταιρείας μας, που κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία IQOS, μειώνει σημαντικά τον σχηματισμό και την έκθεση του χρήστη σε επιβλαβείς χημικές ουσίες σε σύγκριση με το τσιγάρο. Προχωρώντας στα επόμενά μας βήματα στην έρευνα και βασιζόμενοι στην πείρα, τις ικανότητες και την επιστημονική δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, υλοποιούμε ένα σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει αξιολόγηση βιοδεικτών, κλινικές μελέτες και Real World Evidence για να αποδείξουμε το όφελος σε ατομικό επίπεδο αλλά και για τη δημόσια υγεία από τα προϊόντα χωρίς καύση του χαρτοφυλακίου μας.

Άρα, τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την υγεία από τα θερμαινόμενα καπνικά προϊόντα σε σύγκριση με τα κοινά τσιγάρα;

H πλήρης διακοπή του τσιγάρου αλλά και όλων των προϊόντων καπνού και νικοτίνης είναι η ασφαλέστερη επιλογή, χωρίς καμία αμφισβήτηση. Όμως, για όσους καπνιστές δεν διακόπτουν, η μετάβαση σε ένα προϊόν που δεν περιλαμβάνει καύση, αποτελεί καλύτερη επιλογή σε σχέση με τη συνέχιση του καπνίσματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιβλαβών χημικών ουσιών που υπάρχουν στον καπνό του τσιγάρου και συνδέονται με παθήσεις που σχετίζονται με το κάπνισμα, παράγονται κατά την καύση. Οι ενδείξεις που έχουμε από τα έως τώρα αποτελέσματα της έρευνάς μας για το προϊόν θερμαινόμενου καπνού της εταιρείας μας, είναι ότι το συνολικό προφίλ του κινδύνου για την υγεία ενός καπνιστή μπορεί να βελτιωθεί με τον χρόνο, μετά την πλήρη μετάβαση σε αυτό.

Πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει ρυθμιστικό πλαίσιο που αναγνωρίζει, σε κάποιο βαθμό και υπό προϋποθέσεις, τη συμβολή των εναλλακτικών προϊόντων στη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα. Τι ισχύει για την Ελλάδα;

Πράγματι, το ρυθμιστικό πλαίσιο κάθε χώρας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για το κατά πόσο τα εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομοθεσία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι καπνιστές θα έχουν πρόσβαση σε έγκυρη και τεκμηριωμένη επιστημονική πληροφόρηση για τα προϊόντα αυτά, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται αυστηρά η προώθηση των προϊόντων αυτών σε πρώην ή μη καπνιστές και ιδιαίτερα στους ανήλικους.

Η Ελλάδα είναι η μία από τις ελάχιστες χώρες παγκοσμίως με ρυθμιστικό πλαίσιο που επιτρέπει την επικοινωνία τεκμηριωμένων επιστημονικά ισχυρισμών, σύμφωνα με τους οποίους η χρήση κάποιων νέων προϊόντων καπνού, προϊόντων ατμίσματος και λοιπών νικοτινούχων προϊόντων μπορεί να εμφανίσει σημαντική μείωση στις εκπομπές τοξικών ουσιών ή μειωμένη τοξικότητα σε σχέση με το συμβατικό τσιγάρο ή μειωμένο κίνδυνο για την υγεία. Η αδειοδότηση αυτών των ισχυρισμών γίνεται κατόπιν αυστηρής αξιολόγησης επιστημονικού φακέλου από επταμελή Επιτροπή που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Υγείας για την αξιολόγηση του βαθμού βλαπτικότητας των νέων προϊόντων καπνού, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους Υπουργείου Υγείας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του ΕΟΦ, της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας.

Δικά σας προϊόντα έχουν υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης από τις ελληνικές Αρχές;

Ναι, υποβάλαμε επιστημονικό φάκελο τον Μάρτιο του 2021 για το προϊόν θερμαινόμενου καπνού IQOS και τις ράβδους καπνού Heets Amber. Μετά από 2 χρόνια ενδελεχούς αξιολόγησης των επιστημονικών δεδομένων από την αρμόδια Επιτροπή και σχετικής θετικής γνωμοδότησης, το Υπουργείο Υγείας αδειοδότησε τον εξής επιστημονικά τεκμηριωμένο ισχυρισμό: «Η συγκέντρωση χημικών ουσιών με αναγνωρισμένη τοξικότητα που παράγονται κατά τη χρήση του IQOS με τις ράβδους καπνού HEETS AMBER είναι μικρότερη σε σύγκριση με το συμβατικό κάπνισμα. Μείωση στη συγκέντρωση χημικών ουσιών με αναγνωρισμένη τοξικότητα δεν σημαίνει αντίστοιχη μείωση του κινδύνου για την υγεία. Το αερόλυμα αυτού του προϊόντος καπνού περιέχει νικοτίνη και άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες. Αυτό το προϊόν καπνού βλάπτει την υγεία σας και είναι εθιστικό. Η καλύτερη επιλογή είναι η διακοπή συνολικά της χρήσης καπνού και προϊόντων νικοτίνης».
Η απόφαση αυτή αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία μας, καθώς ανοίγει μια νέα σελίδα στον τομέα της έγκυρης και υπεύθυνης ενημέρωσης των ενήλικων καπνιστών και χρηστών προϊόντων νικοτίνης στην Ελλάδα.

Ένα από τα μεγαλύτερα και λογικά επιχειρήματα όσων αντιμάχονται αυτή την πολιτική της μείωσης της βλάβης μέσω των εναλλακτικών προϊόντων, είναι ότι αυτά θα αποτελέσουν την πρώτη επαφή των νέων με τη νικοτίνη. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό;

Συμμεριζόμαστε απολύτως αυτή την ανησυχία. Οι ανήλικοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν κανένα προϊόν που περιέχει καπνό ή νικοτίνη. Υποστηρίζουμε τους κανονισμούς που διασφαλίζουν ότι μόνο οι ενήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα, καθώς και την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για όσους πωλούν προϊόντα καπνού και νικοτίνης σε ανήλικους. Για εμάς, οι υπεύθυνες πρακτικές εμπορίας και επικοινωνίας των προϊόντων μας, ώστε να μην απευθύνονται σε ανήλικους, είναι ύψιστης προτεραιότητας.

Αναφορικά με τα διαθέσιμα στοιχεία για τη χρήση των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού από τους νέους, μπορούμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής υπάρχει μικρός αλλά αρκετά σημαντικός αριθμός δεδομένων από αξιόπιστους φορείς χωρών όπως η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Ελβετία. Από τα στοιχεία φαίνεται ότι τα επίπεδα χρήσης των προϊόντων θέρμανσης καπνού από τους νέους είναι πολύ χαμηλά.

Μάλιστα, πέρσι, διενεργήσαμε στην Ελλάδα μεγάλη έρευνα για την αξιολόγηση του επιπολασμού χρήσης προϊόντων καπνού και νικοτίνης στον ενήλικο πληθυσμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία έχουμε μοιραστεί με τις αρχές, μόλις το 0,1% του πληθυσμού που χρησιμοποιεί ήδη προϊόντα καπνού ή νικοτίνης έχει κάνει την πρώτη δοκιμή του με IQOS. Το γεγονός είναι ενθαρρυντικό και δείχνει ότι η πιθανή διείσδυση αυτού του προϊόντος σε μη καπνιστές και νέους είναι μηδαμινή. Η μελέτη θα διεξαχθεί και φέτος, γιατί η παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και των κοινών που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας αποτελεί και για εμάς προτεραιότητα.

 

v