Οι κλινικές μελέτες στο επίκεντρο των εξελίξεων

Οι αλλαγές που συντελούνται τώρα σε διεθνές περιβάλλον, ίσως ανοίγουν για τη χώρα μας ευκαιρίες που δεν πρέπει να αφήσουμε ανεκμετάλλευτες.

Οι κλινικές μελέτες στο επίκεντρο των εξελίξεων
  • Ευαγγελία Κοράκη*

H φετινή χρονιά διαφαίνεται πως θα είναι καθοριστική για την κλινική έρευνα, τόσο για την Ευρώπη όσο και για τη χώρα μας, αφού οι εξελίξεις στον κλάδο είναι σημαντικές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι αλλαγές που συντελούνται αυτή τη στιγμή στο διεθνές περιβάλλον, ίσως ανοίγουν για τη χώρα μας ευκαιρίες που δεν πρέπει να αφήσουμε ανεκμετάλλευτες. Ο νέος Κανονισμός και το ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Κλινικών Δοκιμών της ΕΕ (CTIS) μάς καλεί σε άμεσες ενέργειες για την ψηφιακή αναβάθμιση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του πλαισίου διεξαγωγής των κλινικών μελετών στη χώρα.

Εξάλλου, η κλινική έρευνα μπορεί να αποτελέσει πυλώνα και οδηγό για τον εκσυγχρονισμό όλου του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συνεισφέροντας στην ενθάρρυνση της ερευνητικής κουλτούρας, στις διαδικασίες, στο θεσμικό πλαίσιο, στα ψηφιακά μέσα.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχει η βάση ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού, η οποία οικοδομήθηκε το προηγούμενο διάστημα ως αποτέλεσμα της σύμπραξης και διαβούλευσης όλων των εμπλεκομένων στην κλινική έρευνα φορέων από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Υγείας. Από τη διαβούλευση αυτή προέκυψε τόσο η καταγραφή των χρόνιων αδυναμιών του συστήματος και προτάσεις για την επίλυσή τους, όσο και ένας προγραμματισμός παρεμβάσεων και ενεργειών που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα.

Η προετοιμασία που έχουμε κάνει, λοιπόν, ως χώρα το διάστημα που προηγήθηκε, ο συντονισμός των ενεργειών, η συνεργασία των φορέων, αλλά και η προσήλωση στην υλοποίηση των όσων προγραμματίσαμε, είναι αυτά που θα καθορίσουν το αν η Ελλάδα θα καταφέρει να αντιστρέψει το μάλλον παγωμένο επενδυτικό κλίμα των προηγούμενων ετών.

Είναι τώρα η ώρα να συμμετάσχουμε ενεργά στις διεθνείς εξελίξεις, να επιδείξουμε σταθερότητα αλλά και ευελιξία, ώστε να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες του σήμερα και να προετοιμαζόμαστε για τις ανάγκες του αύριο, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας.

Η επιτυχία μας σε αυτό το εγχείρημα έχει μόνο σημαντικά οφέλη να προσδώσει: στην εθνική μας οικονομία, στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, στην επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας και πρωτίστως στους ίδιους τους ασθενείς. Είναι στο χέρι μας, με τις κατάλληλες κινήσεις, η Ελλάδα όχι μόνο να κερδίσει τη θέση που της αξίζει στην απορρόφηση επενδύσεων, αλλά και να αποτελέσει κόμβο Έρευνας και Ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

*Η κα Ευαγγελία Κοράκη είναι Πρόεδρος ΗACRO (Hellenic Association of CROs), Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Coronis Research 

v