Ερρίκος Ντυνάν: Φροντίδα υγείας για όλους από την πρώτη θέση

Η Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης από τον Οργανισμό JCI αντανακλά τη δέσμευση του Νοσοκομείου για την πλέον ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα στους ασθενείς του.

Ερρίκος Ντυνάν: Φροντίδα υγείας για όλους από την πρώτη θέση

Το Ερρίκος Ντυνάν, ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα νοσοκομεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανήκει στην επίλεκτη ομάδα των 640 νοσοκομείων σε ολόκληρο τον κόσμο που έχουν λάβει Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης από τον Οργανισμό Joint Commission International (JCI).

Η κορυφαία διάκριση επιβεβαιώνει την εξέχουσα θέση του στον χάρτη της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα και εγγυάται την απόλυτη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις του πιο αναγνωρισμένου προτύπου διαπίστευσης υπηρεσιών υγείας παγκοσμίως. Η Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης (Gold Seal of Approval®), την οποία έλαβε για δεύτερη συνεχή τριετία, αποτελεί σύμβολο ποιότητας, το οποίο αντανακλά τη δέσμευση του Ερρίκος Ντυνάν να παρέχει την πλέον ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα στους ασθενείς του.

Η διαπίστευση κατά JCI αποτελεί, ουσιαστικά, ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους τους ασθενείς, συνοδούς, επισκέπτες, αλλά και γιατρούς και τους άλλους εργαζόμενους για τη δέσμευση του Ερρίκος Ντυνάν για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, που καθιστούν τον ασθενή ως την απόλυτη προτεραιότητα.

Στον νέο κύκλο της διεξοδικής επιθεώρησης που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2023, ομάδα έμπειρων επιθεωρητών του οργανισμού Joint Commission International αξιολόγησε τη συμμόρφωση του Ερρίκος Ντυνάν προς τα πρότυπα του JCI, τα οποία περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, όπως είναι οι Διεθνείς Στόχοι Ασφάλειας Ασθενών (International Patient Safety Goals), η ιατρονοσηλευτική εκτίμηση και φροντίδα των ασθενών, η αναισθησιολογική και χειρουργική φροντίδα, η διαχείριση των φαρμάκων, η βελτίωση της ποιότητας, η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων, η διοίκηση και η ηγεσία, η διαχείριση των εγκαταστάσεων, τα προσόντα και η εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και η διαχείριση των πληροφοριών.

Ενισχυμένα προνόμια για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Από την ισχυρή θέση του στο εγχώριο σύστημα νοσοκομειακής φροντίδας, το Ερρίκος Ντυνάν σχεδιάζει τα επόμενα βήματά του, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σε ένα σχέδιο ανανέωσης του βιοϊατρικού εξοπλισμού με μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής, μεταξύ των οποίων ρομποτικό σύστημα daVinci, μαγνητικοί και αξονικοί τομογράφοι, ρομποτική χειρουργική γόνατος, ψηφιακός αγγειογράφος, ψηφιακοί μαστογράφοι με τομοσύνθεση, ψηφιακοί στεφανιογράφοι, λιθοτρίπτη, γ-camera και τελευταίας γενιάς μηχανήματα αιμοκάθαρσης.

Ωστόσο, το Ερρίκος Ντυνάν δεν επενδύει μόνο σε εξοπλισμό, αλλά και σε συνεργασίες με ιατρούς αναφοράς κατόπιν αυστηρής επιλογής, πρωτίστως βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

Εξάλλου, η φιλική εμπορική πολιτική προς τον μέσο πολίτη και η στρατηγική απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου για χρέωση υπηρεσιών αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με αντίστοιχης ποιότητας θεραπευτήρια, έχουν καταστήσει το Ερρίκος Ντυνάν ελκυστικό προορισμό.

Αντίστοιχα, το Eρρίκος Nτυνάν αποτελεί προορισμό προτίμησης και για ασφαλισμένους με συμβόλαιο κάλυψης υγείας, καθώς διαθέτει συμβάσεις συνεργασίας με όλες τις ελληνικές και τις μεγαλύτερες ξένες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, παρέχοντας στους ασφαλισμένους τους ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου. Σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός αποσύρει ή περιορίζει δραστικά τα προσφερόμενα προνόμια προς ασφαλισμένους με συμβόλαιο κάλυψης υγείας, το Ερρίκος Ντυνάν στηρίζει έμπρακτα τους ασθενείς. Στο πλαίσιο αυτό, επωμίζεται το επιπλέον κόστος που προκάλεσε η αύξηση του πληθωρισμού, και διατηρεί αμετάβλητα τα προσφερόμενα προς τους ασφαλισμένους προνόμια.

Το Ερρίκος Ντυνάν θα συνεχίσει να προσφέρει τα ειδικά προνόμια υγείας σε δικαιούχους που καλύπτονται από συμβόλαιο υγείας. Ενδεικτικά:

  • Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις σε 6-8 ιατρικές ειδικότητες (αναλόγως της ασφαλιστικής εταιρείας) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
  • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 300-500 ευρώ ανά περιστατικό (αναλόγως της ασφαλιστικής εταιρείας) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
  • Έκπτωση έως 70% στον τιμοκατάλογο του Ερρίκος Ντυνάν για διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση υπέρβασης του δωρεάν ποσού.

Αντίστοιχα προνόμια ισχύουν και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Η παροχή ειδικών προνομίων, που δρουν συμπληρωματικά με τις καλύψεις των συμβολαίων των ασφαλισμένων, εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας του Ερρίκος Ντυνάν με τις ασφαλιστικές εταιρείες και δεν εμπεριέχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.

 

v