Sanofi: Κινητήριος μοχλός η καινοτομία στην επιστήμη

Με ποιον τρόπο η παγκόσμια εταιρεία υγείας μεταμορφώνει την ιατρική πρακτική και συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Sanofi: Κινητήριος μοχλός η καινοτομία στην επιστήμη

«Αναζητούμε τα θαύματα της επιστήμης για να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων». Σε αυτή τη φράση περικλείεται η αποστολή της Sanofi και καθρεφτίζεται η φιλοδοξία της να μεταμορφώνει την καθιερωμένη ιατρική πρακτική, μετατρέποντας το ανέφικτο σε εφικτό. Τα παραπάνω βρίσκουν εφαρμογή μέσα από τις πρωτοποριακές θεραπευτικές λύσεις που προσφέρει η Sanofi στα πεδία με τις μεγαλύτερες ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες: την ογκολογία, τις σπάνιες αιματολογικές διαταραχές, τη νευρολογία, τις σπάνιες παθήσεις, την ανοσολογία, καθώς και τα εμβόλια.

Στη νέα εποχή για τον χώρο της υγείας, η Sanofi έρχεται ως ένας ανανεωμένος και ενοποιημένος οργανισμός που έχει ενσωματώσει θετικά τα μηνύματα μιας πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης. Έχοντας αντιληφθεί τις απαιτήσεις και τις τάσεις του κλάδου σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο και επαληθεύοντας την τοποθέτησή της ως μία καινοτόμος παγκόσμια εταιρεία υγείας, εφαρμόζει μια αναπροσαρμογή τόσο των προτεραιοτήτων όσο και του τρόπου εργασίας, όντας εστιασμένη στους στόχους της και ξεπερνώντας τα όριά της. Η παγκόσμια εταιρική στρατηγική «Play To Win» που ακολουθεί, προωθεί τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού, επιταχύνοντας την ανάπτυξη και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την επένδυση στην καινοτομία και την επιστήμη.

Έρευνα και Ανάπτυξη με προηγμένες τεχνολογίες

Η καινοτομία είναι σταθερά ο κινητήριος μοχλός για τη Sanofi, σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας του οργανισμού. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η επιστημονική αριστεία και η προηγμένη τεχνολογική υποδομή συνδυάζονται για να προσφέρουν ανατρεπτικές θεραπευτικές λύσεις σε νοσήματα που παρουσιάζουν προκλήσεις στην αντιμετώπισή τους.

Επιπλέον, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της επιστήμης των δεδομένων, οι ερευνητικές ομάδες της Sanofi συμμετέχουν στον σχεδιασμό πρωτοποριακών μορίων επόμενης γενιάς, όπως τα νανομόρια, οι γονιδιακές θεραπείες και τα νέα μόρια RNA.

Ως αποτέλεσμα, στη γραμμή Έρευνας & Ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2022 επενδύθηκαν 6,7 δισ. ευρώ, ενώ περιλαμβάνονται σήμερα 78 προγράμματα σε στάδιο κλινικής δοκιμής, τα 24 εκ των οποίων βρίσκονται σε Φάση 3 ή έχει κατατεθεί φάκελος στις ρυθμιστικές αρχές προς έγκριση και αφορούν τόσο νέα μόρια όσο και επέκταση των ενδείξεων υπαρχουσών θεραπειών.

Ο καινοτόμος τρόπος σκέψης επεκτείνεται, όμως, και πέρα από την ανάπτυξη φαρμάκων. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τη γενετική διάγνωση σπάνιων νοσημάτων, η οποία υλοποιείται στην Ελλάδα και εξυπηρετεί 7 συνολικά χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης. Μέσω του εν λόγω προγράμματος, ασθενείς με υποψία σπάνιου νοσήματος είναι σε θέση να διαγνωστούν έγκαιρα με μια καινοτόμο μέθοδο γονιδιακού ελέγχου (αλληλούχιση επόμενης γενιάς) και να κάνουν το πρώτο βήμα προς τη θεραπεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Επένδυση σε κλινικές μελέτες στην Ελλάδα

Η Sanofi Ελλάδας συμμετέχει ενεργά στην ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος της υγείας. Η εταιρεία δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη και τη διάθεση φαρμάκων, αλλά μεριμνά για τη διασφάλιση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε αυτά, συμμετέχοντας σε διαρκή και παραγωγικό διάλογο με τις αρμόδιες αρχές για την επιτάχυνση των εγκρίσεων νέων θεραπειών και κλινικών προγραμμάτων.

Ειδικότερα όσον αφορά στην κλινική έρευνα, το κλινικό πρόγραμμα της Sanofi στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό των κλινικών μελετών στη χώρα: 23 κλινικές δοκιμές βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη, σε περισσότερα από 100 ερευνητικά κέντρα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 ασθενών.

Σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα

Η εταιρεία διατηρεί μια υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας, με αξιόλογη θετική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Για περισσότερα από 40 χρόνια, οι καινοτόμες θεραπείες και τα διαγνωστικά εργαλεία του διαρκώς διευρυμένου χαρτοφυλακίου της Sanofi συμβάλλουν στην υποστήριξη των συστημάτων υγείας, ανακουφίζουν το φορτίο των σοβαρών νοσημάτων και προσφέρουν ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς.

Η συνεισφορά της Sanofi στην υγεία μεταφράζεται ταυτόχρονα και ως αξιοσημείωτη οικονομική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία. Η εταιρεία προσφέρει σήμερα περισσότερες από 200 άμεσες και προνομιούχες θέσεις εργασίας και τριπλάσιες επαγόμενες θέσεις, ενώ, παράλληλα, συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει την επένδυση κεφαλαίων για κλινική έρευνα τα τελευταία 3 χρόνια. Η επένδυση αυτή αναμένεται να πολλαπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η εταιρεία φιλοδοξεί να καταστήσει την Ελλάδα κέντρο αριστείας για την κλινική έρευνα στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη.

Η Sanofi αντιλαμβάνεται ότι η προσπάθεια για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας απαιτεί ολιστική προσέγγιση για την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας. Αφουγκράζεται τις σύνθετες ανάγκες τους και, μέσω συνεργασιών με ΜΚΟ, επιστημονικές εταιρείες και συλλόγους ασθενών, υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης ασθενών και επαγγελματιών υγείας σε θέματα διαχείρισης σοβαρών παθήσεων και διευκόλυνσης της πρόσβασης.

Στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής της στρατηγικής, υλοποιεί επίσης δράσεις ενημέρωσης κοινού σχετικά με την αξία της πρόληψης, υποστηρίζει έμπρακτα υποεκπροσωπούμενες κοινότητες και εφαρμόζει βιώσιμες πρακτικές όσον αφορά στη λειτουργία του οργανισμού, ενισχύοντας σταθερά το κοινωνικό της αποτύπωμα.

 

v