Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ένα από τα κορυφαία εργαστήρια της Ευρώπης

Ακόμα ένα βήμα από τον Όμιλο για τη διασφάλιση της ποιότητας και του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχει.

Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ένα από τα κορυφαία εργαστήρια της Ευρώπης

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ολοκλήρωσε πρόσφατα την αναβάθμιση των Κεντρικών του Εργαστηρίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη και πλέον διαθέτει ένα από τα κορυφαία εργαστήρια σε όλη την Ευρώπη.

Τα νέα Εργαστήρια, που αναβαθμίστηκαν σε συνεργασία με την Abbott, έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται έως και 20.000 δείγματα την ημέρα, με τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα μέσα σε λίγες ώρες. Στο νέο Εργαστήριο έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ρομποτικά, πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα, που αφορούν όλα τα στάδια της ανάλυσης, από την καταχώριση του δείγματος μέχρι και την παράδοση του αποτελέσματος.

Μετά την αιμοληψία και την παράδοση του δείγματος στο Εργαστήριο, στην ανάλυση δεν παρεμβαίνει κανένας ανθρώπινος παράγοντας. Η πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία, σε συνδυασμό με τους αναλυτές τελευταίας γενιάς, καταργούν κάθε ανθρώπινη παρέμβαση και εκμηδενίζουν τα πιθανά σφάλματα.

Τα δείγματα αίματος τοποθετούνται αυτόματα σε ειδικούς ρομποτικούς δειγματοφορείς, οι οποίοι σαν μικρά «αυτοκίνητα» τα μεταφέρουν στις διάφορες περιοχές όπου υποβάλλονται σε επεξεργασία μέχρι να παραχθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Κάθε δείγμα αποθηκεύεται αυτόματα για μερικές ημέρες σε ειδικές μονάδες ψύξης, για την περίπτωση που χρειαστούν πρόσθετες εξετάσεις.

Το σύστημα του Εργαστηρίου είναι αρθρωτό και μπορεί εύκολα να επεκταθεί για να καλύπτει όλες τις ανάγκες του Ομίλου, τώρα και στο μέλλον. Η δυνατότητα ταχείας απόκρισης σε μελλοντικές ανάγκες είναι πολύ σημαντική για την εξασφάλιση γρήγορων αποτελεσμάτων, σε περιπτώσεις απροσδόκητης αύξησης της ζήτησης για εργαστηριακές υπηρεσίες, όπως σε μια πανδημική κρίση.

Πλήρης ιχνηλάτηση κάθε δείγματος

Μέσω του συστήματος ιχνηλάτησης, που ονομάζεται Indexor, το Εργαστήριο γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πόσα δείγματα βρίσκονται καθ’ οδόν, τη θερμοκρασία και τις συνθήκες αποθήκευσης που επικρατούν κατά τη μεταφορά τους. Μόλις τα δείγματα φτάσουν στο εργαστήριο, εισάγονται αυτόματα οι σχετικές πληροφορίες στα πληροφοριακά συστήματα και είναι έτοιμα για επεξεργασία.

Η προτυποποίηση των διαδικασιών επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για διασφάλιση της ποιότητας και του υψηλού επιπέδου σε όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Εργαστήριο φιλικό προς το περιβάλλον

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ακολουθεί πρότυπα και διαδικασίες υλοποιώντας τη δέσμευση για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριότητές του. Η νέα τεχνολογία που προστέθηκε στα Κεντρικά Εργαστήρια, συμβάλλει στο να μειωθεί το λειτουργικό αποτύπωμα άνθρακα, αφού περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας και νερού, ενώ μειώνει τον θόρυβο, τη θερμότητα και τα πλαστικά απόβλητα που παράγονται από τις διαγνωστικές εξετάσεις.

Με το νέο Εργαστήριο, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εγγυάται:

 • Δυνατότητα επεξεργασίας έως και 20.000 δειγμάτων την ημέρα
 • Ταχύτητα και αξιοπιστία εργαστηριακών αποτελεσμάτων
 • Εξάλειψη ανθρώπινων λαθών
 • Ελαχιστοποίηση προαναλυτικών σφαλμάτων
 • Διασφάλιση της ποιότητας του δείγματος
 • Αυτοματοποιημένη διαχείριση δειγμάτων σε όλα τα στάδια της προανάλυσης και ανάλυσης
 • Ανάλυση με μικρότερη ποσότητα δείγματος
 • Πλήρη ταυτοποίηση ασθενούς και δείγματος
 • Πλήρη ιχνηλασιμότητα κάθε δείγματος, από την καταχώριση μέχρι την παράδοση του αποτελέσματος
 • Σταθερή ελεγχόμενη θερμοκρασία αποθηκευτικών χώρων
 • Ανάκτηση των αποθηκευμένων δειγμάτων για επανέλεγχο

 

v