Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ. Βοτσαρίδης: H Interlife είναι εταιρεία ελληνική και εξωστρεφής

Ο πρόεδρος και CEO της Interlife Γιάννης Βοτσαρίδης μιλά στο Euro2day.gr για την πορεία της εταιρείας του και για τις επιπτώσεις στον ασφαλιστικό κλάδο από τον συνδυασμό πληθωρισμού-ανόδου επιτοκίων. Τι υποστηρίζει για τα τιμολόγια αυτοκινήτου. Τα οφέλη από την είσοδο στο ΧΑ.

Γ. Βοτσαρίδης: H Interlife είναι εταιρεία ελληνική και εξωστρεφής

«Η Interlife ΑΑΕΓΑ είναι μια ελληνική εταιρεία που παραμένει εξωστρεφής με την ευρύτερη έννοια και μεριμνά για να έχει μια καλή εικόνα, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό».

Αυτό απαντά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης εταιρείας Γιάννης Βοτσαρίδης στο ερώτημα του Euro2day.gr για το κύμα των εξαγορών στον ασφαλιστικό κλάδο και το πέρασμα άλλων εταιρειών σε ξένα μετοχικά συμφέροντα.

Πέραν αυτού, ο κ. Βοτσαρίδης αφού αναφέρεται εκτενώς στον τρόπο λειτουργίας της Interlife και στα οφέλη που αποκόμισε από την ένταξή της στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μιλά για μια σειρά από επίκαιρα θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική βιομηχανία: Για τις επιπτώσεις από τον συνδυασμό πληθωρισμού και ανόδου των επιτοκίων, για τα τιμολόγια του κλάδου οχημάτων, αλλά και για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών.

Κύριε Βοτσαρίδη, ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντικότερα συγκριτικά της Interlife πλεονεκτήματα που της επιτρέπουν εδώ και χρόνια να διευρύνει μερίδια αγοράς και να σημειώνει υψηλές κερδοφορίες;

Η συνεχής αναπτυξιακή πορεία της Interlife βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και αξιακά πρότυπα που εφαρμόζουμε από την ίδρυσή της το 1991, σε συνδυασμό πάντα με δουλειά, οργάνωση και συστηματική προσήλωση στους στόχους μας. Το σύστημα διακυβέρνησης της εταιρείας μας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που την αφορά με την ιδιότητά της τόσο ως ασφαλιστικής επιχείρησης όσο και ως ανώνυμης εταιρείας που έχει εισαγάγει τις μετοχές της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών της ασφαλιστικής αγοράς και του μεγέθους και της δραστηριότητάς μας. Επιπλέον, τα θετικά πρόσημα στα κύρια οικονομικά μεγέθη όπως υψηλά κέρδη, σταθερότητα στα έσοδα ασφαλιστικών υπηρεσιών, αύξηση επενδύσεων, ενεργητικού, αποθεμάτων και ιδίων κεφαλαίων και υψηλοί δείκτες φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα της Interlife από την ίδρυση της εταιρείας.

Συνεργαζόμαστε με αντασφαλιστές υψηλής διαβάθμισης, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και τη φερεγγυότητα. Εφαρμόζουμε συμμετοχικό management, επενδύουμε στη χρήση νέων τεχνολογιών και στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Δίνουμε προτεραιότητα στην ταχύτητα των αποζημιώσεων και την προσεκτική διαχείριση ζημιών, μειώνοντας δαπάνες επ’ ωφελεία της τιμολογιακής μας πολιτικής, η οποία παραμένει λογική και σταθερή. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες και προωθούμε τη δια βίου μάθηση για εργαζόμενους και συνεργάτες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Τέλος, επενδύουμε στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ανταποδίδοντας μέρος των κερδών μας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Συγκεκριμένα το συνολικό ποσό που απέδωσε η εταιρεία στην κοινωνία και την εθνική οικονομία το 2021 ήταν 27 εκατ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 38% του τζίρου της (71 εκατ. €).

Πώς αισθάνεστε που η εταιρεία σας συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων εκείνων που παραμένουν κάτω από ελληνικό μετοχικό έλεγχο; Θα μπορούσε κάποια στιγμή στο μέλλον να πουληθεί και η Interlife; Υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά της Interlife για εξαγορά άλλων ασφαλιστικών εταιρειών;

Η Interlife είναι μια ελληνική εταιρεία που παραμένει εξωστρεφής με την ευρύτερη έννοια και μεριμνά για να έχει μια καλή εικόνα, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Έχουμε βλέψεις σε συνεργασίες με εταιρείες και σε άλλες χώρες, οπότε και συντηρούμε την επαφή μας με ξένες αγορές. Άλλωστε, η αυτονομία με την έννοια της «μοναχικότητας» δεν είναι ζητούμενο. Η εποχή προσφέρεται για συνεργασίες. Ήδη, εμείς, ως εταιρεία έχουμε κάνει βήματα. Συνεργαζόμαστε ήδη με ασφαλιστικές εταιρείες των βαλκανικών χωρών, καθώς επίσης και με άλλες εταιρείες του εξωτερικού στον τομέα της Αντασφάλισης.

Είμαστε, λοιπόν, ανοικτοί σε περαιτέρω συνεργασίες καθώς η Interlife καταγράφει δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που υπερβαίνουν τα ελάχιστα αποδεκτά όρια φερεγγυότητας. Αξίζει να σας αναφέρω ότι έχουμε πετύχει την 31/12/2021 Solvency Ratio της τάξης του 169% σε σχέση με τα Απαιτούμενα Κεφάλαια Φερεγγυότητας (SCR) και 678% σε σχέση με το Ελάχιστο Κεφάλαιο Φερεγγυότητας (MCR), ενώ δεν υπάρχουν δεσμεύσεις ή βάρη για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Κατά πόσο θα πρέπει να προβληματίζει τον ασφαλιστικό κλάδο μια σειρά προκλήσεων που χαρακτηρίζουν φέτος την ελληνική και την παγκόσμια οικονομία, όπως για παράδειγμα οι πληθωριστικές πιέσεις, η άνοδος των επιτοκίων, η υποχώρηση των κεφαλαιαγορών, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα;

Οι προκλήσεις της εποχής μας συνθέτουν ένα νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Η αύξηση του πληθωρισμού, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, προβληματίζει τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς επηρεάζει τον τομέα των επενδύσεων και τα ίδια κεφάλαια, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει ήδη οδηγήσει σε αυξήσεις ασφαλίστρων.

Η αύξηση του πληθωρισμού, έμμεσα τουλάχιστον, έχει επιπτώσεις σχεδόν σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Ενδεικτικά αναφέρω την αύξηση στο κόστος αποκατάστασης των ζημιών, καθώς παρατηρείται έντονη συχνότητα και σφοδρότητα των ζημιών στον κλάδο του αυτοκινήτου, καθώς και αύξηση στο κόστος παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Επιπλέον, αυξάνονται τα λειτουργικά έξοδα, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις ανεβάζουν το κόστος των αποζημιώσεων που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Όσον αφορά την άνοδο των επιτοκίων, βρισκόμαστε εν μέσω εξελίξεων και δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ασφαλείς προβλέψεις. Βέβαια, κάθε μεταβολή στα επιτόκια δημιουργεί μεταβλητότητα στα επενδυτικά κεφάλαια και, συμπερασματικά, αυξάνει τις πιθανότητες να υποστούν ζημίες. Όμως, δίνεται η δυνατότητα να αποκομίσουν, μικρό έστω, όφελος από τα υψηλά χρηματικά διαθέσιμά τους. Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν αποσβένει τις πληθωριστικές επιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η άνοδος των επιτοκίων, σε συνθήκες ιδιαίτερης αβεβαιότητας, οδηγεί σε αναθεώρηση της επενδυτικής στρατηγικής μίας ασφαλιστικής εταιρείας.

Πιστεύετε πως θα πρέπει να αυξηθούν τα τιμολόγια στον κλάδο αυτοκινήτων, μετά τη ραγδαία υποχώρηση που σημείωσαν κατά τα προηγούμενα δώδεκα έτη;

Είναι γνωστό ότι κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις ασφαλίστρων και εκτιμώ ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες. Όπως ανέφερα παραπάνω, ο πληθωρισμός επηρεάζει το κόστος των ζημιών, αυξήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα, ενώ από τον Ιανουάριο του 2022 έχουν αυξηθεί τα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης για πρόκληση υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών.

Κινδυνεύουμε να δούμε και πάλι ανακλήσεις αδειών σε ασφαλιστικές εταιρείες;

Εκτιμώ ότι είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να έχουμε φαινόμενα ανάκλησης αδειών ασφαλιστικών εταιρειών. Όπως είναι γνωστό, οι ασφαλιστικές εταιρείες υπόκεινται από το 2016 στο εποπτικό πλαίσιο Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ). Οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα βρίσκονται υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου Επόπτη, της Τράπεζας της Ελλάδος που μεριμνά να λειτουργούν μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο που διασφαλίζει ότι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Η Interlife έχει εισαχθεί εδώ και περίπου 1,5 έτος στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας; Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας;

Με την είσοδό μας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας προσδιορίστηκε με σαφήνεια η θέση μας ως μια ισχυρή ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με υψηλή φερεγγυότητα και ενδυναμώθηκε το branding της εταιρείας. Η συμμετοχή μας στο ΧΑ είναι για τους μετόχους και τους ασφαλισμένους μας το επιστέγασμα μιας μακράς πορείας συνέπειας και σωστής διαχείρισης και η εγγύηση για την ετοιμότητα που μας διακρίνει απέναντι στις αναπτυξιακές προκλήσεις τους μέλλοντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v