Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η «συνταγή» για επιτυχημένες επενδύσεις σε περιβάλλον πληθωρισμού και αβεβαιότητας

Ο επικεφαλής του υποκαταστήματος Αθήνας της XSpot Wealth Σωτήρης Ζαρταλούδης εξηγεί ποιο είναι το κλειδί για την ισορροπημένη προσέγγιση στη διαχείριση της περιουσίας επενδυτών-αποταμιευτών. Το ρίσκο και η διαφοροποίηση.

Η «συνταγή» για επιτυχημένες επενδύσεις σε περιβάλλον πληθωρισμού και αβεβαιότητας

Μπορούν και, αν ναι, επαρκούν οι «παραδοσιακές» τοποθετήσεις σε καταθέσεις και ακίνητα από μόνες τους να αποτελέσουν λύσεις για τους Έλληνες αποταμιευτές-επενδυτές σε περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού και έντονων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων; Πώς αντιμετωπίζονται οι «συντηρητικοί» Έλληνες επενδυτές που καλούνται στις μέρες μας να αναλάβουν ρίσκο; Υπάρχουν σήμερα επιλογές στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε πελάτη, ακόμη κι αν αυτός διαθέτει χαρτοφυλάκιο περιορισμένης αξίας;

Στα ερωτήματα αυτά, και σε αρκετά ακόμη, απαντά ο Σωτήρης Ζαρταλούδης, επικεφαλής του υποκαταστήματος Αθήνας της XSpot Wealth, αναφερόμενος παράλληλα και στις προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρείας του προς το επενδυτικό κοινό.

Κύριε Ζαρταλούδη, πόσο προστατευμένος είναι σήμερα ένας επενδυτής σε περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού και έντονων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων;

Για να διακρίνει κάποιος πόσο προστατευμένος είναι σήμερα σ' ένα τέτοιο ιδιαίτερο οικονομικό περιβάλλον, θα πρέπει να κατανοήσει από τη μια πλευρά τούς κινδύνους που επιφέρουν οι συνθήκες, από την άλλη το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το εύρος της προσωπικής του περιουσίας. Πολλές φορές, σε τέτοιες σύνθετες και αβέβαιες περιόδους, οι επενδυτές έχουν την τάση να αναγνωρίζουν κινδύνους εκεί που δεν υπάρχουν και να υποτιμούν άλλους σοβαρότερους τους οποίους έχουν αναλάβει χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε, και προτρέπουμε τους επενδυτές/καταθέτες, είναι να λάβουν μια πλήρη ενημέρωση για τους συνολικούς κινδύνους που έχουν στα κεφάλαιά τους, είτε οι κίνδυνοι αυτοί είναι επενδυτικοί είτε πολύ περισσότερο συνυφασμένοι με τις καταθέσεις τους, εφόσον αναφερόμαστε σ' ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού.

Οι δύο μεγαλύτερες τοποθετήσεις των ελληνικών νοικοκυριών αφορούν τα ακίνητα και τις καταθέσεις. Ένας συνδυασμός αυτών των δύο επιλογών αρκεί για έναν επενδυτή προκειμένου να ξεπεράσει την τρέχουσα συγκυρία;

Θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Και οι δύο αυτές επιλογές είναι συνυφασμένες με την έννοια της ασφάλειας. Αυτό το αναγνωρίζουμε ως την απόλυτη προτεραιότητα ενός ελληνικού νοικοκυριού. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι πολλές φορές ένα νοικοκυριό κάνει αυτές τις επιλογές είτε από έλλειψη σωστής και επαγγελματικής ενημέρωσης είτε από άγνοια και ανασφάλεια. Και αυτό καταλήγει να μην αποτελεί τελικά την ενδεδειγμένη επιλογή. Από τη μια, οι καταθέσεις κρύβουν διάφορους σημαντικούς κινδύνους και επιπρόσθετα καταγράφουν υψηλές απώλειες από τον πληθωρισμό. Από την άλλη, οι τοποθετήσεις σε ακίνητα απαιτούν τη δέσμευση ενός σημαντικά μεγάλου κεφαλαίου, χωρίς η τελική απόδοση να δικαιολογεί πλήρως αυτή την τοποθέτηση, ειδικά σε μια αγορά όπως είναι η Ελλάδα, που χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις αξιών και περιορισμένη ρευστότητα.

Στη σημερινή πραγματικότητα, υπάρχουν τα κατάλληλα επενδυτικά εργαλεία που μπορούν να προσφέρουν μακροπρόθεσμα υψηλή και σταθερή απόδοση στους επενδυτές και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μια τρίτη επιλογή για τους επενδυτές, καθώς η διασπορά των επενδύσεων παίζει σημαντικό ρόλο. Μέσω της XSpot Wealth οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, που μπορούν να προσδώσουν μια ισορροπημένη προσέγγιση στη διαχείριση της περιουσίας τους και των στόχων τους.

Αν ένα παγκοσμιοποιημένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αποτελεί μέρος της λύσης, πώς ένας επενδυτής είναι σε θέση να κάνει επιλογές και να το δημιουργήσει, ακόμη κι αν το ύψος των αποταμιεύσεών του είναι σχετικά περιορισμένο;

Βασικό συστατικό της επιτυχίας ενός επενδυτή βρίσκεται σε τρεις προσωπικές ερωτήσεις: Ποια είναι η συνολική του περιουσία; Ποιοι είναι οι στόχοι του; Και ποια η ανοχή του στον κίνδυνο; Όταν αυτές οι ερωτήσεις είναι ξεκάθαρες στο μυαλό ενός επενδυτή, τότε η δημιουργία ενός παγκοσμίως διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου είναι εφικτή ακόμα και σε χαμηλού ύψους αποταμιεύσεις. Εμείς στην ΧSpot Wealth χρησιμοποιούμε χαμηλού κόστους επενδύσεις, όπως είναι τα ETFs (Exchange Traded Funds) από κορυφαίους παρόχους παγκοσμίως, για να χτίσουμε χαρτοφυλάκια με μεγάλη διαφοροποίηση. Πιστεύουμε πως οι παθητικές επενδύσεις με ενεργητική διαχείριση ρίσκου αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα, σε σχέση με μια ενεργητική στρατηγική επενδύσεων, όπου οι διαχειριστές κεφαλαίων επιλέγουν τις μετοχές ή τα ομόλογα που πιστεύουν ότι θα έχουν καλύτερη απόδοση.

Μπορεί ο αποταμιευτής να αντέξει το απαιτούμενο κόστος προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο γι’ αυτόν χαρτοφυλάκιο;

Βασικό κίνητρο στη φιλοσοφία μας ως XSpot Wealth είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε η σύσταση ενός χαρτοφυλακίου να είναι εφικτή, ευέλικτη και προσβάσιμη απ' όλους. Την πλειονότητα των αποταμιεύσεων και επενδύσεων διαχειρίζονται κυρίως τράπεζες και παραδοσιακοί διαχειριστές κεφαλαίων, κάνοντας χρήση επενδυτικών εργαλείων που απαιτούν υψηλά ποσά για να συμμετέχει κάποιος, και έχουν ακριβές εσωτερικές χρεώσεις οι οποίες περιορίζουν την ανάπτυξη του επενδυόμενου κεφαλαίου. Συνεπώς, ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει επενδυτικό χαρτοφυλάκιο με χαμηλότερα κόστη, αποκλείοντας μεσάζοντες, με διαφάνεια στις συναλλαγές του, έχοντας τη φύλαξη των χρημάτων του στο όνομά τους ξεχωριστά σε μεγάλης πιστοληπτικής αξίας τράπεζες-θεματοφύλακες.

Πώς αντιμετωπίζετε τους κατά κανόνα «συντηρητικούς» Έλληνες πελάτες που καλούνται στις μέρες μας να αναλάβουν ρίσκο στις επενδύσεις τους;

Κατά την άποψή μας, η έννοια του «συντηρητικού» πελάτη είναι παρεξηγημένη. Κι αυτό διότι λανθασμένα αναφέρεται σ' έναν επενδυτή ο οποίος δεν θέλει να αναλάβει ρίσκο. Στην πραγματικότητα, η ανασφάλεια του επενδυτή είναι η άγνοια και το άγχος που του προκαλεί η αναφορά της λέξης «επένδυση». Ένας επενδυτής οφείλει να έχει ένα ποσοστό χρημάτων σε μια επένδυση χαμηλού ρίσκου (για παράδειγμα, ένα money market ETF), ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να το ρευστοποιήσει και να καλύψει τυχόν τρέχουσες ανάγκες του.

Το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να επιμεριστεί σε επενδυτικά πλάνα μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα (5-7 ετών), που ακολουθούν στην πλειοψηφία τους στρατηγική εισοδήματος (π.χ. παροχή μερίσματος). Σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, η ανάληψη του επενδυτικού κινδύνου ελαχιστοποιείται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας το προφίλ του επενδυτή περισσότερο «συντηρητικό». Κατά συνέπεια, η σωστή επιλογή ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου με διευρυμένη διασπορά και δυνατότητα μερισματικής απόδοσης είναι εναλλακτικές που απαντούν σ' αυτό το προφίλ επενδυτών.

Είστε head στο υποκατάστημα της Αθήνας. Ποιες υπηρεσίες προσφέρει η εταιρεία στους πελάτες της και γιατί πιστεύετε ότι αυτές προσδίδουν προστιθέμενη αξία;

Μετά από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον επενδυτικό και τραπεζικό κλάδο, εκτιμώ ότι η XSpot Wealth έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επενδύουμε τα χρήματά μας. Βασική μας αρχή είναι να τοποθετούμε στο επίκεντρο τον επενδυτή με τρόπο ουσιαστικό από την αρχή, προσφέροντας:

  • Πλήρη διαφάνεια κατά την επιλογή της επένδυσης από μεγάλους εκδότες ETF, όπως Blackrock, Vanguard, FranklinTempleton κ.ά.
  • Ύψιστη ασφάλεια και τίτλους στο όνομα των επενδυτών, που φυλάσσονται σε κορυφαίες τράπεζες-θεματοφύλακες
  • Αυτοματοποιημένη διαδικασία onboarding και επιλογής επένδυσης με βάση τον πίνακα ρίσκου-απόδοσης (risk/reward matrix) του πελάτη
  • Πολύ χαμηλές χρεώσεις & ενιαία τιμολόγηση πελατών
  • Συνεχή αυτοματοποιημένη προσαρμογή χαρτοφυλακίου με βάση το προφίλ και τους στόχους του πελάτη
  • Καμία επιστροφή από ανεξάρτητους εκδότες (no rebate fees)
  • Τεράστια διαφοροποίηση (χιλιάδες τελικοί τίτλοι σε κάθε χαρτοφυλάκιο)

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη δύναμη της αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία τα έξυπνα συστήματά μας χειρίζονται το μεγαλύτερο μέρος των διαδικασιών, επιτρέπουν στην έμπειρη ομάδα της XSpot Wealth να λαμβάνει ποιοτικές αποφάσεις διαχείρισης με μοναδικό σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους των πελατών. Αυτός είναι και ο λόγος που η XSpot Wealth βραβεύτηκε από το περιοδικό World Finance ως «Ο πιο Καινοτόμος Wealth Manager στην Ευρώπη για το 2020 και το 2021».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v