Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Έρχονται «καλύτερες μέρες» για τις εταιρίες με ΕΚΕ

Αυξάνονται διαρκώς στην ΕΕ τα funds που επενδύουν με βάση κριτήρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα οφέλη σε επίπεδο χρηματοδότησης και σε επίπεδο φήμης. Η «πηγή» των 129,5 δισ. ευρώ και ποιοι μπορούν να τη φτάσουν. Γράφει η Μ. Βασιλικού.

  • της Μάρως Βασιλικού
Έρχονται «καλύτερες μέρες» για τις εταιρίες με ΕΚΕ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εδώ και λίγα χρόνια, έχει αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της και μέσω Επενδυτικών Κεφαλαίων σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διάφορες μορφές και ονομασίες: social investing, sustainable and responsible investing, microfinance, impact investing αλλά η γενικότερη αποδεκτή ονομασία τους είναι Responsible Investment Funds (RI). 

Με στοιχεία του 2010, τα οποία είναι τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα από κοινή μελέτη της KPMG και της ALFI, τα RI Κεφάλαια αντιστοιχούν στο 1,6% του ενεργητικού της ευρωπαϊκής αγοράς με € 129,5 δισ. υπό διαχείριση. Οι 3 χώρες που σαφώς ξεχωρίζουν είναι το Λουξεμβούργο με 28%, η Γαλλία με 17% και το Βέλγιο με 8%.

Από θεματική σκοπιά, οι τέσσερις δημοφιλέστερες κατηγορίες αφορούν τις Κλιματικές Αλλαγές, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το Περιβάλλον & Οικολογία και το Διοξείδιο του Άνθρακα & Νερό, καθώς οι Διαχειριστές θεωρούν ότι οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους αυτούς θα αναπτυχθούν με σταθερό ρυθμό, ενώ, αντίθετα, όσες δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητες θα αντιμετωπίσουν ολοένα και αυξανόμενα πρόστιμα και φόρους επιπλέον της σχετικής κακής φήμης (reputation risk).

Από την κοινωνική σκοπιά, το microfinance είναι ο τομέας που κεντρίζει το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών, με περίπου 80 τέτοια επενδυτικά κεφάλαια στην Ε.Ε. και €5 δισ. ενεργητικά υπό διαχείριση. 

Αν και περιορισμένης έκτασης, προς το παρόν, στη μικρή κατηγορία των Ethics Funds είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε το €1 δισ. υπό διαχείριση σε «faith-based» κεφάλαια τα οποία ακολουθούν τους νόμους της σαρίας.

Ο κλάδος των Επενδυτικών Κεφαλαίων που επενδύουν βάσει κριτηρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι προφανώς πολύ μικρός ακόμα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Αγοράς των Επενδυτικών Κεφαλαίων.

Κινείται πρωτίστως βάσει εντολών διαχείρισης ανεξάρτητων χαρτοφυλακίων αλλά και μέσω της διαχείρισης αποθεματικών επαγγελματικών ταμείων συντάξεων (pension funds) και αποθεματικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Η χαρτογράφησή του επίσης είναι σε πολύ αρχικό στάδιο καθώς υπάρχει πληθώρα μικρών τέτοιων επενδυτικών σχημάτων, τα οποία όμως είναι αρκετά διαφοροποιημένα μεταξύ τους ώστε να μπορεί να εξαχθεί κλαδική μελέτη με επεξεργάσιμα στοιχεία.

Όμως, υπάρχει ήδη μία σειρά από επαγγελματικές ενώσεις και εταιρείες μελετών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Επενδυτικών Κεφαλαίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως το Eurosif (European Sustainable Investment Forum), η Finesti (θυγατρική του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου) κι η LUXFLAG που προωθεί το microfinance (MiVs-Microfinance Investment Vehicles) και τον κλάδο του Περιβάλλοντος (EIVs Enviroment-Related Investment Vehicles).

Για την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρύτερου κλάδου των Επενδυτικών Κεφαλαίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
θα πρέπει οι ίδιοι οι διαχειριστές (asset managers) να εξειδικεύσουν και να έχουν περισσότερη διαφάνεια στις
αντίστοιχες επενδυτικές τους στρατηγικές, στα σχετικά επενδυτικά προϊόντα καθώς και στη στατιστική πληροφόρηση.

Παράλληλα, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί εναρμονισμένη ονοματολογία έτσι ώστε τα προϊόντα αυτά να είναι ευκόλως κατανοητά στους επενδυτές, οι οποίοι θα μπορούν να τα επιλέξουν με πληρέστερη γνώση.

Οι επαγγελματικές ενώσεις στις χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει αφενός να επιμείνουν στην καθιέρωση ομογενοποιημένης ονοματολογίας και αφετέρου να ενθαρρύνουν τα μέλη τους προς καθεστώτα μεγαλύτερης διαφάνειας και παροχής στατιστικών μεγεθών.

Τα επενδυτικά Κεφάλαια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από niche προϊόν προς το παρόν αναμένεται να έχουν
εξέλιξη τα επόμενα χρόνια. 

 

* Η κ. Βασιλικού είναι Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. 

** Το παρόν άρθρο αναδημοσιεύεται από την τακτική έκδοση της ΕΘΕ, "Θεσμικός Επενδυτής" Ιουλίου. 


Oι απόψεις που διατυπώνονται σε ενυπόγραφο άρθρο γνώμης ανήκουν στον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά, μερικώς ή στο σύνολο, απόψεις του Euro2day.gr.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v