Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι προκλήσεις & οι παγίδες των υψηλών μερισμάτων

Μια ικανοποιητική μερισματική απόδοση είναι επιθυμητή από όλους τους επενδυτές για διάφορους λόγους. Ωστόσο, η υψηλή μερισματική απόδοση δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και χρηματιστηριακή ευκαιρία, γι’ αυτό θα πρέπει να συνεξετάζονται και άλλοι παράγοντες, όπως οι προοπτικές της εταιρείας, τα περιουσιακά στοιχεία της κ.λπ.

Οι προκλήσεις & οι παγίδες των υψηλών μερισμάτων
του Ιεροκλή Καπογιάννη

Μια ικανοποιητική μερισματική απόδοση είναι επιθυμητή από όλους τους επενδυτές για διάφορους λόγους: Πρώτον, γιατί όταν η αγορά πιστεύει ότι μια εταιρεία είναι σε θέση να διανέμει τέτοια μερίσματα και στο μέλλον (η μερισματική απόδοση δηλαδή φαίνεται ότι είναι διατηρήσιμη), τότε τα περιθώρια πτώσης στην τιμή των μετοχών δείχνουν να είναι περιορισμένα σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Δεύτερον, γιατί η είσπραξη ενός σημαντικού μερίσματος προστατεύει τον μικροεπενδυτή από τον κίνδυνο των έντονων χρηματιστηριακών διακυμάνσεων.

Σε περίπτωση δηλαδή ανόδου της μετοχής, ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να πουλήσει και να ”κλειδώσει” τα κέρδη του.

Αντίθετα, σε περιόδους υποχώρησης της μετοχής η οποία οφείλεται σε ένα γενικότερα δυσμενές χρηματιστηριακό κλίμα, ο επενδυτής θα εισπράττει ένα μέρισμα που θα αντιστοιχεί λίγο - πολύ στους τόκους μιας τραπεζικής κατάθεσης και παράλληλα θα αναμένει μέχρις ότου το χρηματιστηριακό κλίμα βελτιωθεί.

Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται είναι από ποιο σημείο και πάνω μια μερισματική απόδοση θεωρείται ικανοποιητική. Αν και για εταιρείες υψηλής ανάπτυξης η αγορά δικαιολογεί ακόμη και την ανυπαρξία μερίσματος, στις περισσότερες περιπτώσεις μια απόδοση ίση με τα δύο τρίτα του επιτοκίου των ετήσιας διάρκειας εντόκων γραμματίων του Δημοσίου κρίνεται σαφώς ικανοποιητική, αρκεί βέβαια ο επενδυτής να πιστεύει ότι η απόδοση αυτή είναι διατηρήσιμη και στο μέλλον ή να μην υπάρχει κίνδυνος για πολύ μεγάλη αύξηση τω επιτοκίων στο μέλλον.

Στον παρατιθέμενο πίνακα, με βάση τα μερίσματα της χρήσης 2005 (διανεμήθηκαν πέρυσι) και τις τιμές της 22ας Ιανουαρίου 2007, 51 εταιρείες προσφέρουν μερισματική απόδοση ανώτερη του 3%, δηλαδή του καθαρού επιτοκίου που προσφέρουν οι τράπεζες σε μια κατάθεση ενός υψηλού ποσού που είναι δεσμευμένη για ένα έτος.

Και επιπλέον να σημειώσουμε ότι η μερισματική απόδοση δεν είναι η μόνη την οποία καρπώνεται ο μέτοχος, καθώς πέρα από το μέρισμα που εισπράττει άμεσα, ένα άλλο ποσοστό των κερδών επανεπενδύεται στην εταιρεία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερα μερίσματα στο μέλλον.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η υψηλή μερισματική απόδοση δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και χρηματιστηριακή ευκαιρία, γι’ αυτό θα πρέπει να συνεξετάζονται και άλλοι παράγοντες, όπως οι προοπτικές της εταιρείας, τα περιουσιακά στοιχεία της κ.λπ.

Στις εταιρείες επενδύσεων, για παράδειγμα (Altius, Αιολική, Global, Alpha Trust Ανδρομέδα, Δίας, Ωμέγα) τα ετήσια κέρδη και τα μερίσματα είναι ασταθέστατα και παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, επομένως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σήμερα τι ύψους μερίσματα θα διανεμηθούν στο μέλλον.

Άλλη μια κατηγορία εταιρειών παρουσιάζει έντονη κυκλικότητα και οι οικονομικές επιδόσεις μπορεί να διαφοροποιούνται σημαντικά από έτος σε έτος. Στην Αλουμίνιον της Ελλάδος, για παράδειγμα, υπάρχει ο κίνδυνος μήπως παρατηρηθεί σημαντική πτώση στην τιμή του μετάλλου. Επίσης, στα Ελληνικά Πετρέλαια και στη Motor Oil η αγορά ανησυχεί μήπως παρατηρηθεί συρρίκνωση των περιθωρίων διύλισης, τα οποία είχαν φτάσει σε επίπεδο-ρεκόρ στα μέσα του 2006.

Η Alma-Ατέρμων του ομίλου Βρυώνη αντιμετώπισε πέρυσι προβλήματα ρευστότητας, είχε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, τις οποίες όμως και ρύθμισε. Οι επιδόσεις του 2006 ήταν χειρότερες από αυτές του 2005.

Η Alpha Αστικά Ακίνητα ακολουθεί σε γενικές γραμμές πολιτική σταθερού μερίσματος. Από την αρχή του 2006 είχε δημοσιοποιήσει την εκτίμησή της ότι η κερδοφορία του έτους θα ήταν χαμηλότερη από του 2005, λόγω της όξυνσης του ανταγωνισμού των τραπεζών στα στεγαστικά δάνεια και των συνεπακόλουθων μειωμένων εσόδων που εισπράττει από την Alpha Bank για παροχή υπηρεσιών.

Υποχώρηση επιδόσεων αναμένει και για το 2006 η ΑΓΕΤ Ηρακλής, καθώς τα αποτελέσματα του 2005 είχαν ενισχυθεί από έκτακτους παράγοντες (δικαστικές αποφάσεις, επιστροφή φορολογίας), οπότε είναι άγνωστο και αν θα επαναληφθεί η διανομή ενός τόσο υψηλού μερίσματος.

Τα ΚΑΕ και ο Βάρδας πέρυσι είχαν διανείμει μερίσματα ελαφρώς ανώτερα των κερδών τους μετά τη φορολογία, ωστόσο η ανοδική κερδοφορία τους κατά το 2006 (γύρω στο 15% λένε οι αναλυτές για τον τζίρο του Βάρδα) φαίνεται ότι θα συμβάλει στο να διανεμηθούν και πάλι υψηλά μερίσματα.

H Πειραιώς Leasing διανέμει εδώ και αρκετά χρόνια σταθερό μέρισμα, παρά την ταχεία άνοδο των κερδών της και την ανάγκη του κλάδου για μεγαλύτερη μόχλευση. Στα μειονεκτήματα της μετοχής είναι η χαμηλή διασπορά και ο φόβος της αγοράς ότι ο βασικός μέτοχος σε κάποια φάση θα θελήσει να αποσύρει τη μετοχή από το ταμπλό (βέβαια αυτό το ακούμε αρκετά χρόνια τώρα).

Πολύ υψηλή μερισματική απόδοση αποφέρει και η Πειραιώς Ακίνητης Περιουσίας, ωστόσο το ισχυρότερο κριτήριο για τις επενδυτικές εταιρείες ακινήτων είναι ο δείκτης της χρηματιστηριακής τους αξίας προς την καθαρή αξία της περιουσίας τους (net asset value).

Η Ηλεκτρονική Αθηνών είναι η κυρίως ωφελημένη από τις ανακατατάξεις μεριδίων που έλαβαν χώρα στην αγορά των ηλεκτρικών συσκευών και έχει εκπονήσει φιλόδοξα σχέδια επέκτασης σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η Newsphone διαθέτει υγιή ρευστότητα και προσδοκά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η υψηλή μερισματική απόδοση οφείλεται και στο γεγονός ότι το τελευταίο δίμηνο η μετοχή έχει υποχωρήσει σημαντικά. Υπάρχει θέμα διεκδικούμενης απαίτησης από το ελληνικό δημόσιο για εργασίες τις οποίες η εισηγμένη εταιρεία έχει ήδη παραδώσει και τιμολογήσει.

Η Inform Λύκος σημείωσε το 2006 κερδοφορία που λογικά δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά από εκείνη του 2005. Με ηγετικό ρόλο στον κλάδο και υψηλή ρευστότητα, δικαιούται να ελπίζει σε καλύτερες μέρες.

Η Γενική Εμπορίου αναμένεται το 2006 να σημειώσει κερδοφορία αντίστοιχη με αυτή του 2005 και από φέτος ευνοείται από την άνοδο των εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ο Πετρόπουλος, παρά τη μεγάλη άνοδο κερδών στο εννεάμηνο, το 2006 δεν θα έχει σημαντικά διαφοροποιημένα κέρδη έναντι του 2005. Ωστόσο, πρόκειται για μια νοικοκυρεμένη εταιρεία που θα επιδιώξει να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της και η οποία φαίνεται να έχει ανοδικές προοπτικές μεσομακροπρόθεσμα. Μειονέκτημα η χαμηλή εμπορευσιμότητά του.

Ο Μπενρουμπής δεν ενισχύθηκε πέρυσι από κέρδη από πωλήσεις παγίων, ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό των κερδών του προήλθε από το μετοχικό του χαρτοφυλάκιο (αξίας 5,5 εκατ. ευρώ στις 30/9/2006).

Η Μοτοδυναμική διένειμε το 2006 ως μέρισμα υψηλό ποσοστό επί των κερδών της. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ανακοίνωση για το φετινό μέρισμα.

Το Πλαίσιο κατάφερε πέρυσι να βελτιώσει την κερδοφορία του, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί και τους πολυεθνικούς κολοσσούς που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα.

Ο Νάκας διανέμει υψηλό ποσοστό των κερδών του και το ζητούμενο για την εταιρεία είναι να αποδείξει ότι διαθέτει growth σε μια μάλλον στάσιμη αγορά.

Ο Κατσέλης κατάφερε πέρυσι να αναπληρώσει με λειτουργικό αποτέλεσμα τα σημαντικά έκτακτα κέρδη του 2005 και από το 2007 βασίζει πολλά στο ψωμί τύπου bake off.

Η Unisystems έχει να ελπίζει σημαντικά πράγματα από τη σταδιακή ανάθεση των μεγάλων έργων πληροφορικής του Γ΄ ΚΠΣ, σε μια περίοδο όπου η Info-Quest δρομολογεί δημόσια πρόταση για την απόκτηση έως και του 100% των μετοχών της Unisystems.

Η Autohellas υποχρεώθηκε πέρυσι στην εγγραφή έκτακτης ζημίας, ωστόσο ο επηρεασμός των κερδών δεν θα είναι σημαντικός. Αναμένεται βελτίωση κερδών από φέτος και υπεραξίες από την είσοδο της Aegean στη Σοφοκλέους.

Το εγχείρημα της επέκτασης των καταστημάτων Mother Care στα Βαλκάνια βρίσκει αρκετούς υποστηρικτές στον χώρο των αναλυτών, κάποιοι εκ των οποίων έχουν ισχυρές προσδοκίες για την Κλουκίνας - Λάππας στο μέλλον.

Ο Κυριακούλης έχει χαρτοφυλάκιο επενδύσεων δύο ταχυτήτων: αυτό των σκαφών αναψυχής που αποδίδει βραχυπρόθεσμα και εκείνο των μαρινών που αναμένεται να αποδώσει σε βάθος χρόνου, λόγω της υψηλής περιόδου ωρίμανσης που απαιτούν τέτοια projects.

* Αναδημοσίευση από το φύλλο 462 της εφημερίδας ”ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ”, 26-30/1/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v