Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Οι βασικοί μέτοχοι… των «εκατό δόσεων»!

Σειρά ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης για μια εισηγμένη που δεν μπορεί να εισπράξει τα οφειλόμενα των μελών της οικογένειας του βασικού μετόχου! Το ιστορικό των εμπορικών ανοιγμάτων από το 2007. Τι απαντά η εταιρεία.

Moda Bagno: Οι βασικοί μέτοχοι… των «εκατό δόσεων»!

Ακόμη και στο… σύστημα των εκατό δόσεων να είχε ενταχθεί η οικογένεια Βαρβέρη, θα έπρεπε να έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της προς την εισηγμένη Moda Bagno, στην οποία είναι και βασικός μέτοχος!

Το παράδοξο είναι πως ενώ οι διοικήσεις των εταιρειών είθισται να πιέζουν με οποιονδήποτε τρόπο όσους πελάτες τους καθυστερούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, στην περίπτωση της Moda Βagno, η διοίκησή της φαίνεται πως επέδειξε ιώβεια υπομονή, για να εισπράξει οφειλόμενα από τα ίδια τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου και του υψηλόβαθμου management.

Η όλη υπόθεση ξεκινάει από παλιά και για την ακρίβεια πριν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, όταν πέντε μέλη της οικογένειας Βαρβέρη (βασικού μετόχου):

Πρώτον, χρωστούσαν στην εισηγμένη σημαντικά ποσά από εμπορικές συναλλαγές (οφειλές από αγορές εκθεσιακών εμπορευμάτων). Για παράδειγμα στο τέλος του 2008 ένα μέλος της οικογένειας Βαρβέρη όφειλε πάνω από εκατό χιλιάδες ευρώ, ενώ άλλα δύο από λίγες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, έκαστο.

Και δεύτερον, πέραν των προηγούμενων, δύο μέλη της οικογένειας Βαρβέρη είχαν και άλλες οφειλές προς την εισηγμένη («λοιπά υπόλοιπα», ή καλύτερα προκαταβολές αποδοχών).

Κάπου μέσα στο 2012, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε «ενοχλήσει» τη διοίκηση της Moda Bagno για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς στο τέλος του 2011 τα «διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης» έφτασαν να οφείλουν γύρω στις 410 χιλ. ευρώ στον εισηγμένο όμιλο, εκ των οποίων 278 χιλ. από εμπορικές συναλλαγές και 130 χιλ. από προκαταβολές αποδοχών.

Αυτό μάλιστα που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι εμπορικές οφειλές ενός μέλους της οικογένειας είχαν προέλθει κυρίως από το έτος 2008, ενός δεύτερου κυρίως από το 2007, ενός τρίτου από τη διετία 2008-2009, ενώ ενός τέταρτου από τη διετία 2010-2011.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η διοίκηση της Moda Βagno είχε δηλώσει πως το θέμα θα τακτοποιόταν εντός του έτους (του 2012), με το κλείσιμο όλων των ανοιγμάτων.

Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε μέχρι σήμερα, αν και από τότε έχουν παρέλθει πάνω από τέσσερα χρόνια! Έτσι, ενώ στο τέλος του 2011 τα οφειλόμενα ανέρχονταν στις 410 χιλ. ευρώ, το 2013 μειώθηκαν στις 397 χιλ., το 2014 στις 344 χιλ. το 2015 στις 217 χιλ. και στο τέλος του 2016 στις 194 χιλ. ευρώ. Μάλιστα, η διοίκηση του ομίλου υποστηρίζει και πάλι ότι το θέμα θα έχει τακτοποιηθεί πλήρως έως το τέλος της φετινής χρονιάς.

Με βάση άλλωστε πρόσφατη ανακοίνωση της εισηγμένης, «το συνολικό υπόλοιπο της απαίτησης της εταιρείας -η οποία περιλαμβάνεται στο προαναφερόμενο ποσό των 194 χιλ. ευρώ- από τον κο Αλέξανδρο Βαρβέρη (φωτ.) ανερχόταν στις 31/12/2016 στο ποσό των 54 χιλ. ευρώ (από το ανωτέρω ποσό, 33 χιλ. ευρώ αφορά προκαταβολές έναντι μισθοδοσίας)».

Ανεξάρτητα πάντως από την εξέλιξη που θα λάβει το συγκεκριμένο θέμα, τίθεται, αναμφίβολα, σειρά ερωτημάτων σχετικά με το επίπεδο της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην εταιρεία (όπως και σε πολλές άλλες εισηγμένες, επίσης):

Πρώτον, αν οι οφειλέτες-πελάτες δεν ήταν μέλη του Δ.Σ. ή διευθυντικά της στελέχη, η εταιρεία θα ασκούσε την ίδια (ανεκτική) πιστωτική πολιτική;

Δεύτερον, η διοίκηση της Moda Bagno συνήθιζε να δίνει σε τακτική βάση προκαταβολές προς όλους τους εργαζόμενούς της, ή αυτό περιοριζόταν στα μέλη της οικογένειας;

Τρίτον, πόσο δεοντολογικό είναι το Δ.Σ. και το υψηλόβαθμο management μιας δημόσιας εταιρείας να αποτελείται από τόσα άτομα με το ίδιο επώνυμο, αρκετά μάλιστα εκ των οποίων είναι ταυτόχρονα πελάτες της επιχείρησης και της οφείλουν χρήματα (ενίοτε επί σειρά ετών); 

Τέταρτον, το Δ.Σ. δεν θα έπρεπε να αξιολογήσει αρνητικά τη στάση των συγκεκριμένων μελών του και υψηλόβαθμων στελεχών του και -γιατί όχι- ενδεχομένως να τα είχε αντικαταστήσει;

Διαβάζοντας πάντως τις τελευταίες ετήσιες λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας (χρήση 2015) διαπιστώνουμε ότι: «Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης που θέσπισε και εφαρμόζει η εταιρεία δεν προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του ΔΣ και των επιτροπών του, ούτε και την αξιολόγηση της επίδοσης του προέδρου ή του εκτελεστικού αντιπροέδρου, καθώς η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δομής της εταιρείας».

Επίσης, η εισηγμένη δεν διαθέτει επιτροπή αμοιβών, ενώ η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, ένα εκ των οποίων φέρει επώνυμο «Βαρβέρη».

Θα πρέπει επίσης να συνεκτιμηθούν και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Moda Bagno (ζημιογόνα εδώ και χρόνια αποτελέσματα και υψηλά δάνεια που αναδιαρθρώθηκαν, με αποτέλεσμα τη σημαντική υποχώρηση του κόστους χρηματοδότησης). Και αυτό, γιατί σε άλλες εισηγμένες επιχειρήσεις, σε περιόδους κρίσης, οι βασικοί μέτοχοι είναι εκείνοι που βάζουν το χέρι στην τσέπη και είτε καλύπτουν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, είτε δανειοδοτούν άτοκα τις εταιρείες τους.

 Κύκλοι προσκείμενοι στην εταιρεία υποστηρίζουν πως το θέμα είναι παλαιό, έχοντας ξεκινήσει από το 1997, και πως έχουν γίνει ιδιαίτερες προσπάθειες προκειμένου οι οφειλές να μειώνονται σταδιακά. Μάλιστα μέσα στο 2017, το σύνολο των υποχρεώσεων της οικογένειας Βαρβέρη προς την εισηγμένη έχει πλέον μηδενιστεί.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v