Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Stat Bank: Η ελληνική αγορά φρούτων και λαχανικών

Οι δυσκολίες της αγοράς φρούτων και λαχανικών αποτυπώνονται εύγλωττα στα αποτελέσματα των 33 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου με συγκρίσιμα οικονομικά στοιχεία τη διετία 2000 – 2001, σύμφωνα με έρευνα της Stat Bank.

Stat Bank: Η ελληνική αγορά φρούτων και λαχανικών
Οι δυσκολίες της αγοράς φρούτων και λαχανικών αποτυπώνονται εύγλωττα στα αποτελέσματα των 33 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου με συγκρίσιμα οικονομικά στοιχεία της διετίας 2000 – 2001, σύμφωνα με την έρευνα της Stat Bank.

Κύκλος εργασιών και καθαρά προ φόρων κέρδη παραμένουν ουσιαστικά στάσιμα και ταυτόχρονα οι επενδυτικές πρωτοβουλίες έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Το 2001 ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις έφτασε τα 486 εκατ. ευρώ, έναντι 454 εκατ. ευρώ (άνοδος 7%). Ταυτόχρονα, όμως, τα μεικτά κέρδη και έσοδα μειώθηκαν κατά δυο περίπου ποσοστιαίες μονάδες, στα 90,4 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα τα έξοδα λειτουργίας και διάθεσης έτρεξαν με 5% και έφτασαν τα 69,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα της Stat Bank, απόρροια αυτών των δυο δεδομένων ήταν τα μερικά αποτελέσματα να συρρικνωθούν κατά 19% στα 21,2 εκατ. ευρώ το 2001 έναντι 26,2 εκατ. ευρώ το 2000 και να συρρικνωθεί το μεικτό περιθώριο κέρδους κατά σχεδόν δυο ποσοστιαίες μονάδες, στο 18,6%.

Ελαφρά κέρδη αποκόμισαν οι επιχειρήσεις του κλάδου από την μείωση των εξόδων για τόκους και δάνεια αλλά και την ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων από καταθέσεις. Συνολικά σε επίπεδο χρηματοοικονομικών εσόδων και εξόδων οι εταιρείες βρήκαν κερδισμένες κατά περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.

Υπό την παρούσα συγκυρία στο κλάδο δεν ευνοούνται οι επενδύσεις. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρά στη διατήρηση της αξίας των παγίων στο επίπεδο του 2000 και την μικρή αύξηση της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού. Ανάλογες της προηγούμενης χρονιάς παρέμειναν το 2001 και οι αποσβέσεις παγίων στα 19,1 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις συγκράτησαν πάντως τις υποχρεώσεις τους στα 319 εκατ. ευρώ, άνοδος κατά 9,15%, χάρις στη μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 14,5% στα 36,4 εκατ. ευρώ. Η διατήρηση, όμως, του συνόλου ιδίων κεφαλαίων στα επίπεδα του 2000 (220 εκατ. ευρώ) είχε σαν αποτέλεσμα την άνοδο του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες, στο 59,17%.

Οι εταιρείες

Οι δύο εταιρείες του ομίλου Δέλτα, Γενική Τροφίμων (Μπάρμπα Στάθης) και Hellenic Catering – η οποία βρέθηκε κάτω από την ομπρέλα του λόγω εξαγοράς της μητρικής Goody’s- συνέστησαν την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο Green Food. Η επωνυμία της τελευταίας παραπέμπει και στο αντικείμενο ασχολιών της νεοϊδρυθείσας εταιρείας που είναι η παρασκευή, η επεξεργασία, η τυποποίηση και η συντήρηση σαλάτων.

Η Green Food είχε υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης και τελικά έλαβε το πράσινο φως από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου Γεωργίας για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 6 εκατ. ευρώ, με στόχο την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Σε ότι αφορά στη Γενική Τροφίμων υλοποίησε κατά την τελευταία τριετία επενδύσεις ύψους περίπου 1,1 εκατ. ευρώ ενώ για τη διετία 2002-2003 προβλέπεται επενδυτικό κονδύλι της τάξεως των 6 εκατ. ευρώ το οποίο και θα κατευθυνθεί προς τη βελτίωση των γραμμών παραγωγής και συσκευασίας στο εργοστάσιό της στην ΒΙ.ΠΕ της Σίνδου, την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.

Η εταιρεία διαθέτει: α) δύο παραγωγικές εγκαταστάσεις (μία στην Σίνδο Θεσσαλονίκης και η άλλη στον άφθονο σε πρώτες ύλες θεσσαλικό κάμπο) οι οποίες καθετοποίησαν την παραγωγή τους, β) μάρκες κατεψυγμένων λαχανικών οι οποίες κατακτούν μερίδιο αγοράς της τάξεως του 75%, γ) προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης τα οποία αποσπούν το 33% της αγοράς δράσης τους, δ) εξαγωγική παρουσία σε ξένα κράτη η οποία, σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του 2001, ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές φρούτων, την ίδια χρονιά, να ”τρέξουν” με ρυθμό αύξηση της τάξεως του 22% και οι πωλήσεις λαχανικών Μπάρμπα Στάθης στις ξένες αγορές να αυξηθούν κατά 6%.

Η Γενική Τροφίμων διαθέτει εξωγενή παρουσία σε κράτη της Βαλκανικής χερσονήσου και της Μέσης Ανατολής αλλά και στην Κύπρο ενώ η διοίκηση της εταιρείας προσανατολίζεται στη διείσδυση της επιχείρησης σε νέες αγορές- χώρες των Βαλκανίων, της Δυτικής Ευρώπης αλλά και στην κυκλοφορία των προϊόντων στις ΗΠΑ και στον Καναδά, ε) ισχυρό δίκτυο διανομής, με 6.000 σημεία πώλησης.

Σημειώνεται στην έρευνα της Stat Bank, ότι η Γενική Τροφίμων ενδυνάμωσε τη θέση της στην αγορά της κατεψυγμένης ζύμης, αποκτώντας το απόλυτο πακέτο μετοχών (100%) της εταιρείας Άλεσις. Στους μελλοντικούς της εξάλλου στόχους είναι η ανάπτυξή της στον τομέα τόσο των κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης όσο και στα προμαγειρευμένα κατεψυγμένα γεύματα.

Για την ”Παυλίδης Πρόδρομος” που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία, κατάψυξη και κονσερβοποίηση φρούτων, στην παραγωγή κομπόστας καθώς και στην εκκόκκιση βάμβακος το 2001 σημαδεύθηκε από την σημαντική μείωση των πωλήσεων αλλά και την ταυτόχρονη αύξηση των καθαρών κερδών. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 39,8 εκατ. ευρώ έναντι 55 εκατ. ευρώ το 2000, ενώ η κερδοφορία βελτιώθηκε σε 1,77 εκατ. ευρώ, έναντι 1,44 εκατ. ευρώ.

Η ”Κρόνος” ασχολείται με την παραγωγή κονσερβοποιημένων φρούτων δραστηριότητα από την οποία αποκόμισε το 2001 πωλήσεις 38,7 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 24,4%). Την ίδια στιγμή όμως, τα καθαρά προ φόρων κέρδη της εταιρείας υποχώρησαν στις 886 χιλ. ευρώ έναντι 1,18 εκατ. ευρώ, πτώση που μεταφράζεται σε ποσοστό 25%. Μοιραία το καθαρό περιθώριο κέρδους της υποχώρησε σημαντικά και για την χρήση του 2001 έφτασε το 2,29%.

Η ”Del Monte Hellas” παράγει κομπόστα φρούτων και προϊόντα ντομάτας. Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2001 η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις 37,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,5% αλλά και καθαρά προ φόρων κέρδη της τάξης των 557 χιλ. ευρώ έναντι 485 χιλ. ευρώ στη χρήση του 2000. Ετσι το καθαρό περιθώριο κέρδους της επιχείρησης διαμορφώθηκε σε 1,5%.

Η ”Συνεταιριστική Εταιρεία Βιομηχανικής Αναπτύξεως Θράκης” (ΣΕΒΑΘ ABE) που όπως φανερώνει και ο διακριτικός της τίτλος συστάθηκε το 1975 με πρωτοβουλία συνεταιριστικών οργανώσεων και εταιρειών διανύει, σύμφωνα με απόψεις επιτελικών της στελεχών, την καλύτερη εποχή επιχειρηματικής της δράσης και διεκδικεί, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι, σημαντική θέση στα τεκταινόμενα της ελληνικής αλλά και της διεθνούς αγοράς. Η εταιρεία έχει αναπτύξει έντονη εξαγωγική δράση σε ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Αγγλία, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία κ.ά.) σε αγορές της Νοτιανατολικής Ευρώπης (Πολωνία, Ουγγαρία, Βουλγαρία κ.ά) αλλά και σε ασιατικά και κράτη της Λατινικής Αμερικής (Μπαχρέιν, Ντουμπάι, Βραζιλία). Χαρακτηριστικό είναι ότι τα δύο περίπου τρίτα της παραγωγής τοματοειδών προϊόντων διοχετεύονται προς τις ξένες αγορές.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της κονσερβοποιίας αλλά και των κατεψυγμένων λαχανικών και ”χρησιμοποιεί” για τη δημιουργία των προϊόντων ΣΕΒΑΘ τις παραγωγές των περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η βορειοελλαδίτικη επιχείρηση που κατέχει αξιόλογο μερίδιο στην εγχώρια παραγωγή προϊόντων τομάτας, έχει διεισδύσει και αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς μεταποίησης κηπευτικών και διαθέτει τρεις καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής: α) προϊόντων τομάτας, β) προϊόντων πατάτας και γ) κατεψυγμένων και κονσερβοποιημένων λαχανικών και τουρσιών. Επιπλέον, κατέχει μια μονάδα γραφικών τεχνών- κατασκευής έντυπου υλικού και κουτιών τόσο για δικά της προϊόντα όσο και για άλλων εταιρειών- πελατών (κόστος επένδυσης: 700 εκατ. δρχ.).

Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ συστάθηκε κατά το έτος 1999 από ελληνικών συμφερόντων εταιρείες μεταποίησης φρούτων στην εγχώρια αγορά. Η λόγος της ίδρυσής της έγκειται στην επίτευξη συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης των ελληνικών παικτών της αγοράς κονσερβοποιημένων φρούτων και άρα κατά συνέπεια ξεπερνά τα στενά όρια χάραξης κοινής εμπορικής δράσης ή συντονισμού τους.

Ως κύριος στόχος της Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ τίθεται η εκπόνηση και πραγματοποίηση κοινών ενεργειών με τις οποίες τα μέλη της –των οποίων σημειωτέον οι συνολικές πωλήσεις φτάνουν τα 60 δις. δρχ.- θα ενισχύσουν τη θέση τους στην ελληνική αγορά και θα αναπτύξουν δράση σε ξένες αγορές. Μέλη της Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. ΑΕ είναι οι εταιρείες: Αγροτικά Προϊόντα ΑΕ, η ΕΚΟΠ ΑΕ, Αλεξάντερ ΕΠΕ, ΕΛ.ΚΟ.Φ. ΑΕ, η ΚΟΝΕΞ ΑΕ, η Ένωση Γιαννιτσών, η ΚΟΒΕ ΑΕ, η Ε.Κ.Ε.- Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος, η Π. Παυλίδης ΑΕ, η Intercomm Foods SA, η ΓΕΣΠΟΒ, η Σ.Κ.Ο. ΑΕ, η ΕΛΙΤΑ ΑΕ και η Π & Κ Τόμπρας ΑΕ. Οι εγκαταστάσεις της Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. είναι στην περιοχή Πλεύρωμα Σκύδρας του νομού Εδέσσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v