ΕΥΑΘ: Διαπίστευση για παρακολούθηση των «παντοτινών χημικών» στο πόσιμο νερό

Ήδη από το 2022 διενεργεί ελέγχους για τις τιμές των μικρορρυπαντών, παίρνοντας δείγματα τόσο από τις πηγές υδροληψίας, όσο και από το αστικό υδροδοτικό δίκτυο στο πόσιμο νερό.

ΕΥΑΘ: Διαπίστευση για παρακολούθηση των «παντοτινών χημικών» στο πόσιμο νερό

Το Εργαστήριο της ΕΥΑΘ στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ), το οποίο έχει την ευθύνη για τον ποιοτικό έλεγχο του πόσιμου νερού, ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη μεθόδου και διαπίστευση κατά ISO 17025:2017 για τις πολυ- και υπερ-φθοριωμένες ενώσεις (Poly-/Perfluorinated Compounds), τα διαβόητα PFAs (αποτελούν μια οικογένεια 9.000 και πλέον χημικών ουσιών, με χρήσεις κυρίως βιομηχανικές και καλλυντικές).

Μάλιστα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ήδη από το 2022 το Εργαστήριο της ΕYΑΘ διενεργεί ελέγχους για τις τιμές αυτών των μικρορρυπαντών, παίρνοντας δείγματα τόσο από τις πηγές υδροληψίας όσο και από το αστικό υδροδοτικό δίκτυο και παρακολουθώντας έτσι ακόμη περισσότερες παραμέτρους στο πόσιμο νερό. Σημειωτέον, ότι η παρακολούθηση των PFAs ή αλλιώς των «παντοτινών χημικών» με βάση τη νέα ελληνική νομοθεσία θα καταστεί υποχρεωτική μόλις από τις αρχές του 2026.

Επίσης, η εταιρεία, εμμένοντας στην παροχή πόσιμου νερού εξαιρετικής ποιότητας, τα τελευταία τρία χρόνια έχει καθιερώσει και την απομακρυσμένη παρακολούθηση των εργαστηριακών της αναλύσεων. Στόχος είναι να ελέγχονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων ανά πάσα ώρα και στιγμή, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος.

«Η εξαιρετική ποιότητα του νερού της βρύσης μας, ειδικά για τους επιστήμονες του Εργαστηρίου μας, είναι αδιαπραγμάτευτη. Αυξάνουμε συνεχώς την γκάμα των παραμέτρων που παρακολουθούμε στο πόσιμο νερό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ‘προλαβαίνοντας’ ακόμη και την ελληνική νομοθεσία! Πάντα με ίδιους πόρους και χάρη στο έμπειρο επιστημονικό μας προσωπικό. Πίνουμε υγιεινό, φρέσκο νερό από τη βρύση», επισημαίνει σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της ΕYΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης.

Παράλληλα, ειδικά στην ΕΕΝΘ η ΕYΑΘ προχωρά στην ανάπτυξη και υιοθέτηση του συστήματος ISO 14001:2015, το οποίο ορίζει ένα πρότυπο διεργασιών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, το ISO 14001:2015 θέτει τις απαιτήσεις για το τι πρέπει να κάνει η εταιρεία, ώστε να διαχειριστεί τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον βελτιώνοντας τις επιδόσεις της, μειώνοντας περιστατικά ρύπανσης και συνεισφέροντας ευρύτερα στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Επίσης, η ΕYΑΘ προετοιμάζεται για τη διαδικασία επαλήθευσης του ανθρακικού αποτυπώματός της από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064-1:2018, όπως προβλέπει ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος 4936/2022. Έχει προηγηθεί επικαιροποίηση της έκθεσης αναφοράς ανθρακικού αποτυπώματος, που περιλαμβάνει τις ενεργειακές καταναλώσεις και άλλα περιβαλλοντικά δεδομένα για το έτος 2022. Σκοπός φυσικά είναι η μείωση των εκπομπών της εταιρείας, η οποία έχει θέσει στόχο της τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος κατά 50% έως το 2030.

Εξάλλου, η ΕYΑΘ βρίσκεται σε διαδικασία επιθεώρησης για πιστοποίηση κατά ISO 45001:2018, το οποίο αφορά στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία και στοχεύει στην ανάδειξη και διαχείριση των σχετικών κινδύνων κι ευκαιριών. Εκτός από τους εργαζόμενους, το ISO αυτό «αγκαλιάζει» τους πελάτες, τους προμηθευτές και το ευρύ κοινό.

Τα συστήματα ποιότητας ISO επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βελτιστοποιούν τις επιδόσεις τους και να επεκτείνονται σε νέες αγορές, καλλιεργώντας στους εργαζομένους τους συνείδηση σε θέματα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και ικανοποίησης του πελάτη, άξονες πάνω στους οποίους χαράσσει την καθημερινή λειτουργία της και η ΕYΑΘ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v