Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χρηματιστήριο: Η βουτιά και οι ζώνες άμυνας

Η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 45 συνεδριάσεων. Το limit down της Πειραιώς παρέσυρε τις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές αλλά και δεικτοβαρή blue chips. Coca Cola, ΓΕΚ Τέρνα και Jumbo «αντιστάθηκαν». Η τεχνική εικόνα.

Χρηματιστήριο: Η βουτιά και οι ζώνες άμυνας

Στο μετασυνεδριακό σχόλιο της Παρασκευής, η στήλη, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως “εδώ και λίγες συνεδριάσεις, οι Δεικτοβαρείς μετοχές του Χ.Α. δείχνουν ιδιαίτερα κουρασμένες, αδυνατώντας να σπρώξουν τους βασικούς δείκτες προς υψηλότερα επίπεδα”.

Στην υφιστάμενη κόπωση, ήλθε να προστεθεί σήμερα και το “come back” της Πειραιώς (-29,97%).

Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 50.367.223 μετοχές της Πειραιώς Financial Holdings, οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split (16,5:1) των μετοχών, σε αντικατάσταση των 831.059.164 παλαιών μετοχών της Εταιρείας. Έτσι, το σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. ανέρχεται σε 50.367.223 (ΚΟ) μετοχές, με νέα ονομαστική αξία μετοχής €1,00, κατόπιν της επακόλουθης μείωσης ονομαστικής αξίας μετοχής και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €4,7840.

Προσπάθεια επίλυσης των αποριών για τους αναγνώστες της στήλης, επιχειρεί η Merit Sec.

Σύμφωνα με την Χρηματιστηριακή, “το ΔΣ της Πειραιώς Financial Holdings ενέκρινε την Α.Μ.Κ. από €1,2 δισ., έως €1,38 δισ. και την έκδοση έως 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00, με εύρος τιμών διάθεσης €1,00, έως €1,15 ανά νέα μετοχή. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς και εκτός Ελλάδας, σε Ειδικούς, Θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους Επενδυτές, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με Ιδιωτική τοποθέτηση. Οι Συμμετέχοντες στην δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους, δηλαδή €1,15 ανά νέα μετοχή. Η διάρκεια της δημόσιας προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δημόσιας προσφοράς, εντός του τρέχοντος μηνός, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση και θα συμπίπτουν με εκείνες της διεθνούς προσφοράς. Οι Ιδιώτες και Ειδικοί Επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Εταιρείας, τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, κατά την εκκίνηση διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της μετά το Reverse Split και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση νέων μετοχών στη δημόσια προσφορά, θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των νέων μετοχών που θα επιμεριστούν στη δημόσια προσφορά, η οποία προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής του κατά προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Ο αριθμός των νέων μετοχών που θα κατανεμηθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές και σε Ειδικούς Επενδυτές θα καθοριστεί στο τέλος της δημόσιας προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι Επενδυτές. Τουλάχιστον 15% των νέων μετοχών (180.000.000 νέες μετοχές) και τουλάχιστον 85% των νέων μετοχών (1.020.000.000 νέες μετοχές) θα επιμεριστεί κατ' αρχάς στους Επενδυτές που εγγράφονται στη δημόσια προσφορά και στη διεθνή προσφορά, αντίστοιχα. Μετά την Α.Μ.Κ., το ΤΧΣ θα κατέχει μεταξύ 27% κατ’ ελάχιστον και 33% κατά το μέγιστο του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας. Περιμένουμε ισχυρή πίεση τις επόμενες ημέρες, καθώς η Α.Μ.Κ. θα γίνει μεταξύ €1,00 και €1,15. Σύμφωνα με τους όρους που ανακοίνωσε το ΔΣ, οι παλαιοί Μέτοχοι δικαιούνται 23,8 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά, μειώνοντας το dilution στο 81%”.

Η επιστροφή της ΠΕΙΡ στο ταμπλώ, έδειξε πως δεν αποκλείεται να προσεγγίσει την τιμή της επικείμενης Α.Μ.Κ., ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έφερε “παράπλευρες απώλειες” και σε άλλους Δεικτοβαρείς τίτλους, Τραπεζικούς και μη, καθώς υπήρξαν Traders που, είτε δεν μπόρεσαν να πουλήσουν, λόγω του τεράστιου ανεκτέλεστου στο “limit down”, είτε επεδίωξαν να κλείσουν “ανοιχτές” θέσεις ρευστοποιώντας άλλες μετοχές με κέρδη, ή με μικρότερες απώλειες, αλλά και Traders που θα επιδιώξουν να αυξήσουν την ρευστότητά τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στην επικείμενη Α.Μ.Κ.

Εν τω μεταξύ, η σημερινή, μεγάλη εικόνα της Αγοράς, ήλθε να επιβεβαιώσει τους φόβους της στήλης, που ήθελαν η τελευταία ανοδική κίνηση, να είναι αποτέλεσμα κινητοποίησης “ Εγχώριων κωδικών Λιανικής”, με μάλλον “αδύναμα χέρια” και τα οποία δεν θα είχαν τον παραμικρό ενδοιασμό να περάσουν στην πλευρά των πωλητών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, στην πρώτη υποτροπή του κλίματος.

Σύμφωνα με τα, πρόσφατα, επίσημα στοιχεία του Χ.Α., ρεκόρ 63 μηνών καταγράφθηκε τον Μάρτιο, καθώς άνοιξαν 2.915 νέων Μερίδες Επενδυτών. Το αμέσως υψηλότερο νούμερο είχε σημειωθεί το Δεκέμβριο του 2015 (3.524 νέες Μερίδες).

Από τους 2.915 νέους κωδικούς, οι 2.753 ανοίχθηκαν σε Φυσικά Πρόσωπα και μόνο 35 σε Νομικά Πρόσωπα, επιβεβαιώνοντας ότι η το Χ.Α. συνέχισε να κινείται από Εγχώριους κωδικούς Λιανικής. Υπενθυμίζεται ότι τα Ξένα Χαρτοφυλάκια ήταν στην πλευρά των πωλητών, με εκροές 55 εκατ. ευρώ και τον Μάρτιο, έστω και αν έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι ρευστοποιήσεις θέσεων των Ολλανδών στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ.

Επίσης, οι ενεργές Μερίδες τον Μάρτιο έφθασαν τις 39.228, που είναι υψηλό πολλών μηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή πτώση είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 45 συνεδριάσεων, με την αμέσως μεγαλύτερη να έχει σημειωθεί στις 9/2/2021 (-2,72%).

Για τον ΔΤΡ η σημερινή πτώση είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 54 συνεδριάσεων, με την αμέσως μεγαλύτερη να έχει σημειωθεί στις 27/1/2021 (-6,27%).

Επίσης, στα χαμηλά ημέρας οι πτωτικές μετοχές ήταν υπερεπταπλάσιες των ανοδικών και αυτό μόνο θετικές εντυπώσεις δεν δημιούργησε, σε όσους παρακολουθούν τα δρώμενα στο ταμπλώ του Χ.Α. “day by day”.

Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ξεκίνησε, έστω και με “άτσαλη διόρθωση” μία άκρως ενδιαφέρουσα εβδομάδα.

Σύμφωνα με την Beta Sec. “το ομόλογο της Μυτιληναίος, η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, η γ.σ. της Ελλάκτωρ (22/4), η ετυμηγορία της S&P για το Ελληνικό αξιόχρεο (23/4), σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και γενικές συνελεύσεις, που θα κρατήσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον και θα δημιουργήσουν επιλεκτικές τοποθετήσεις. Κάποιες εκροές θα πρέπει να αναμένονται, αλλά δεν θα επηρεάσουν σημαντικά, καθώς οι πιέσεις θα είναι βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα και σχετίζονται με τις εταιρικές πράξεις”.

Ξεκινώντας και σήμερα την αναφορά από τις Δεικτοβαρείς Τραπεζικές μετοχές, όλες ανεξαιρέτως κινήθηκαν μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, με την τελική εικόνα να μην αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για την απόλυτη επικράτηση των “sellers” (Alpha Bank -5,40%, Εθνική -5,70%, Eurobank -4,58%, Πειραιώς -29,97%).

Ξεκινώντας από τον τίτλο της ΑΛΦΑ, αφού αυτός βρήκε σθεναρή την αντίσταση στα 1,17 – 1,19 ευρώ, στην διόρθωση που ακολούθησε έχασε και την πρώτη στήριξη στα 1,105 ευρώ (gap). Το επιβεβαιωμένο κλείσιμο χαμηλότερα των 1,07 ευρώ, δεν αποκλείεται να βάλει σε δοκιμασία τις επόμενες στηρίξεις στα 1,00 και 0,915 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).

Αν επιβεβαιωθεί η απώλεια της ζώνης στήριξης 2,65 – 2,60 για τον τίτλο της ΕΤΕ, οι αμέσως επόμενες στηρίξεις στα 2,425 (ημερήσιο “stop long”), 2,37 και 2,26 ευρώ. Μέγιστη αποδεκτή διόρθωση, στα 2,00 – 1,98 ευρώ.

Έχασε την πρώτη στήριξη στα 0,7612 και έδωσε ημερήσιο σήμα εξόδου η μετοχή της ΕΥΡΩΒ, ενώ στην πορεία έχασε και την επόμενη στήριξη στα 0,75 ευρώ. Ύστατο περιθώριο διόρθωσης στα 0,718 ευρώ.

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, υποχωρώντας μέχρι τις 558,07 μονάδες (-5,84%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 560,08 (-5,50%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 559,29 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 5,63%.

Ο εν λόγω δείκτης έχασε την πρώτη στήριξη στις 573 μονάδες και αν επιβεβαιωθεί και η απώλεια της στήριξης στις 560 (απλός ΚΜΟ 30 ημερών), δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τις 550 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), 544 (εκθετικός ΚΜΟ 90 εβδομάδων) και 534 μονάδες (ημερήσιο “stop long”, το οποίο θα ανέβει στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις). Εξαιρετικά ισχυροποιημένη η πρώτη αντίσταση στις 599 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 100 εβδομάδων).

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “διαγωνιστική διαδικασία, για την πώληση χαρτοφυλακίου με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), μικτής λογιστικής αξίας 535 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του σχεδίου ‘Sunrise’, για τη ριζική εξυγίανση του ισολογισμού της, με παράλληλη κεφαλαιακή θωράκιση. Η UBS, που λειτουργεί ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της Πειραιώς, έστειλε, τις προηγούμενες ημέρες, σε σειρά ενδιαφερόμενων Επενδυτών, σύντομο πληροφοριακό σημείωμα με τα χαρακτηριστικά του προς πώληση χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περίπου 5.000 συμβάσεις leasing, 2.300 Επιχειρήσεων, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων (περίπου 80%) είναι Μικρομεσαίες”.

Σύμφωνα με άλλο ρεπορτάζ του ιδίου, “η υψηλή ζήτηση, αλλά και το αίτημα αρκετών ενδιαφερόμενων Επενδυτών, οδήγησαν το ΔΣ της Πειραιώς Financial Holdings στην απόφαση αύξησης του ποσού που επιδιώκει να αντλήσει από τις Αγορές, μέσω της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου”.

Δεν είναι εντυπωσιακά καλύτερη, η τελική εικόνα στον μη Τραπεζικό 25αρη, όπου με θετικό πρόσημο διασώθηκαν μόνο οι ΕΕΕ (+1,33%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,52%) και ΜΠΕΛΑ (+1,23%).

Ο μοναδικός τίτλος της υψηλής κεφαλαιοποίησης που κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, ήταν αυτός τη ΕΕΕ (+1,33%), δικαιολογώντας, για πολλοστή φορά, τον ρόλο του μόνιμου “σωματοφύλακα – μπαλαντέρ” της Αγοράς, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές σε υψηλά 13 μηνών.

Ιδιαίτερα θετική ένδειξη, όσο ο τίτλος θα συνεχίσει να δίνει κλεισίματα υψηλότερα της ζώνης 27,63 – 26,92, με τους αγοραστές να έχουν σαν επόμενο στόχο τα 30,00 – 30,10 και 31,00 ευρώ. Αντίθετα υποχώρηση και κλείσιμο χαμηλότερα των 26,92 ευρώ, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες διόρθωσης προς τα 26,81 (ημερήσιο “stop long”), 25,27 και 24,36 ευρώ.

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο τίτλος του Ελλάκτωρα (-6,11%) συμπληρώνοντας δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση και τερματίζοντας τις συναλλαγές σε χαμηλά επτά μηνών.

Σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ, “μπορεί η κατάσταση στον Ελλάκτωρα να φαίνεται αδιέξοδη και η Πλευρά που είναι απέναντι στους Ολλανδούς να κάνει τα πάντα για να τους προβληματίσει, παρόλα αυτά το μόνο που θα καταφέρουν είναι να ‘πυροβολήσουν τα πόδια τους’. Οι Ολλανδοί έχουν την ‘πολυτέλεια’ να περιμένουν, ή να βρουν άλλους τρόπους ενδιάμεσης χρηματοδότησης, μέχρι να λυθεί το θέμα Α.Μ.Κ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν ‘το μαχαίρι και το καρπούζι’, με την άλλη Πλευρά, απλά, να προσπαθεί να κερδίσει κάτι από την όλη προσπάθεια και τα χρήματα που ξόδεψε για να μαζέψει το ποσοστό. Για τους Μικρομετόχους τώρα, από την μία προβληματίζει η διαμάχη, από την άλλη όμως έχουν αποκτήσει Μεγαλομετόχους που με τον έναν, ή τον άλλον τρόπο θα σώσουν και θα μεγαλώσουν την Εταιρεία. Τέτοιου είδους διαμάχες, μεσοπρόθεσμα, είναι προς όφελός τους”.

Τεχνικά, η μετοχή είναι σε ημερήσιο “short”, το οποίο αναιρείται μόνο με κλείσιμο υψηλότερα των 1,38 ευρώ. Αν χαθεί η ζώνη στήριξης 1,24 – 1,20 ευρώ, οι αμέσως επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στα 1,1920 και 1,10 ευρώ.

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις, προσπάθησαν για νέα ιστορικά υψηλά, αλλά έκλεισαν οριακά χαμηλότερα οι Entersoft (-0,34%) και Quest (-0,69%), οι επόμενες συνεδριάσεις θα δείξουν αν το σημερινό -6,25% ήταν επιστροφή πωλητών, ή κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στην Frigoglass, προσπάθησε να αντιδράσει στο -18,52% της Παρασκευής η Προοδευτική (+18,18%), το “bid” χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο σε Ελινόιλ (0%), Μοτοδυναμική (+1,16%), Moda Bagno (+3,93%), Doppler (+0,75%), Foodlink (+4,76%), Κορδέλλου (+0,69%) και Πετρόπουλο (+0,69%), ενώ ανέβηκαν ψηλότερα οι αγοραστές στην Performance (+1,34%) καθώς πλησιάζει η ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων της παρελθούσας χρήσης.

Συνεχίστηκαν οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε Άβακα (-4,34%) και Κρι Κρι (-0,79%), τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για Κέκροπα (-10,45%), Τεχν. Ολυμπιακή (-5,98%), Μουζάκη (-2,13%), Ιντρακάτ (-2,89%), ΚΛΜ (-3,85%) και Profile (-1,17%), ενώ το χαρτοφυλάκιο που παίρνει θέση στα Πλ. Θράκης (+0,83% και τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση) έκανε σήμερα μία μικρή επίδειξη ισχύος.

Παρουσία πωλητή σε Βιοκαρπέτ (-11,57%), ΑΝΕΚ (-4,35%), Δομική Κρήτης (-1,52%), Γενική Εμπορίου (-1,04%), Ιντρακόμ (-3,01%), ΕΚΤΕΡ (-3,60%), Έλτον (-2,96%), Παϊρη (-3,73%), Lavipharm (-3,33%), Q&R (-3,77%), MIG (-5,52%), Cairo Mezz (-3,87%), Unibios (-3,33%) και ΞΥΛΚ (-9,76%), ενώ τουλάχιστον αξιοπρόσεκτο φίνις κατέγραψαν οι Ευρωσύμβουλοι (+9,85%), αλλά για να μπουν υπό παρακολούθηση θα χρειαστεί να επιδείξουν συνέχεια και συνέπεια.

Τεχνικά και ξεκινώντας από τον Γενικό Δείκτη, δεν αποτελεί θετική ένδειξη ότι χάθηκε η πρώτη στήριξη στις 893 μονάδες, εξέλιξη που ενδυναμώνει το σενάριο πιθανού “retest” των 850 μονάδων. Μέγιστη αποδεκτή διόρθωση στις 823 μονάδες (ημερήσιο “stop long”, το οποίο θα ανέβει στις επόμενες συνεδριάσεις). Σε περίπτωση επιστροφής των αγοραστών, παραμένει ζητούμενο το κλείσιμο υψηλότερα των 908, προκειμένου ο ΓΔ να κινηθεί προς τις 950 μονάδες.

Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, χάθηκε η πρώτη σημαντική στήριξη στις 2140, με τις επόμενες να εντοπίζονται στις 2106 – 2099 (απλός ΚΜΟ 20 ημερών) και 2072 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών). Το ημερήσιο “stop long” στις 1976 μονάδες, αλλά θα ανέβει αισθητά στις επόμενες συνεδριάσεις. Εξαιρετικά ισχυροποιημένη η ζώνη αντίστασης στις 2200 – 2240 μονάδες (gap).

Οι εκτιμήσεις των Αναλυτών

“Η Motor Oil και η ΔΕΗ την Τρίτη, η Κρι - Κρι την Τετάρτη, ο ΟΛΘ την Πέμπτη και η ΕΥΑΘ την Παρασκευή ανακοινώνουν τα ετήσια αποτελέσματά τους. Την ίδια μέρα η S&P ανακοινώνει την έκθεσή της για το Ελληνικό αξιόχρεο. Παράλληλα, ο Παπουτσάνης ανακοινώνει σήμερα τα μεγέθη του 1ου τριμήνου 2021. Η Πειραιώς επανήλθε στη διαπραγμάτευση με τιμή εκκίνησης τα €4,784, μετά το reverse split και τις ανακοινώσεις των όρων της Α.Μ.Κ., διαμορφώνοντας προϋποθέσεις για συνεδριάσεις υψηλών ‘συγκινήσεων’ τις επόμενες ημέρες”, αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Η βραχυπρόθεσμη τάση του ΓΔ παραμένει ανοδική, με τον ΚΜΟ 30 ημερών στις 860 μονάδες. Σημείο στήριξης οι 860 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 910 και 920 μονάδες. Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις των ετήσιων αποτελεσμάτων έως το τέλος του μήνα. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ θα ανακοινώσει στις 20 Απριλίου, η Κρι - Κρι στις 21 Απριλίου, ο ΟΛΘ στις 22 Απριλίου και η ΕΥΑΘ στις 23 Απριλίου. Η ΕΓΣ της Εθνικής Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου, με θέμα την έγκριση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής στην CVC Capital. Τέλος, η S&P θα ανακοινώσει την Παρασκευή την αξιολόγηση του Ελληνικού αξιόχρεου. Η Μυτιληναίος προχωρά στην έκδοση πράσινου ομολόγου, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατ., με διάρκεια 5,5 ετών. Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης. Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση, ή αναχρηματοδότηση ολικά, ή μερικά επιλέξιμων πράσινων έργων, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα πράσινων ομολογιών. Επιπλέον, η νέα Μονάδα Φυσικού Αερίου της Εισηγμένης στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας, θα είναι έτοιμη στα τέλη του 2021, μετά την παραλαβή, του αεριοστρόβιλου 9ΗΑ.02, της General Electric. Με την τοποθέτηση και λειτουργία του, η νέα Μονάδα θα αποδίδει στο Σύστημα 826MW, με 63% θερμική απόδοση. Η επένδυση ανέρχεται σε €300 εκατ. Η συνολική παραγωγή της Εταιρείας, με την προσθήκη και της νέας Μονάδας, θα υπερβεί τα 2.000 MW, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή από ΑΠΕ”, επισημαίνει η Merit Sec.

“Την Πέμπτη συνεδριάζει η ΕΚΤ, από την οποία δεν περιμένουμε εκπλήξεις. Στις ΗΠΑ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων. Αντίστοιχα και εντός συνόρων αναμένουμε την δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων των Motor Oil και ΔΕΗ, μεταξύ των Δεικτοβαρών τίτλων. Σήμερα, ξεκίνησε η επαναδιαπραγμάτευση της Πειραιώς, μετά το reverse split, η οποία επηρέασε την μεταβλητότητα και του Τραπεζικού δείκτη. Μετά την συσσώρευση, παραμένει πιθανή μια διόρθωση τιμών”, εκτιμά η Leon Depolas Sec.

Η εβδομάδα που ξεκίνησε έχει σαν βασικό νέο την Πειραιώς, που ουσιαστικά διασώζεται με αναγκαστική Α.Μ.Κ. σχεδόν στο 0 της αξίας της, θυμίζοντας εποχές 2016, μιας και είναι η μόνη Τράπεζα που δεν κατάφερε να ανακεφαλαιοποηθεί στα μεγέθη που οι Άλλες κατάφεραν, υπενθυμίζει ο Ηλίας Ζαχαράκης.

Φυσικά δεν σημαίνει ότι ο υπόλοιπος κλάδος είναι στα καλύτερά του, από πλευράς κεφαλαίων, παρόλα αυτά είναι σε καλύτερη μοίρα μιας και η συγχώνευση της Grivalia και η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, εξομαλύνουν αρκετά τα κεφάλαια της Eurobank και της Εθνικής.

Έτσι η Πειραιώς, μετά την Α.Μ.Κ. θα έχει βασικούς Μετόχους το ΤΧΣ με ποσοστό πέριξ του 30%, με σημαντικούς anchors μεγάλους Μετόχους την Πλευρά Paulson και Μυστακίδη, ενώ παράλληλα υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από πολλά άλλα Ξένα funds, που συχνά - πυκνά ψάχνουν είτε να κερδοσκοπήσουν, ή να τοποθετηθούν σε υψηλού ρίσκου επενδύσεις.

Οι πολύ χαμηλές τιμές Α.Μ.Κ. υπάρχει περίπτωση να δώσουν “αναταράξεις” στον κλάδο, μιας και πολλοί Μέτοχοι άλλων Τραπεζών, θα κοιτάξουν να ρευστοποιήσουν μέρος της θέσης τους, για να τοποθετηθούν στο “χάρισμα” στην Πειραιώς.

Αν όντως η Α.Μ.Κ. γίνει στο 1 ευρώ, μετά το r/s, η κεφαλαιοποίηση της παλαιάς Τράπεζας θα είναι πέριξ των 50 εκατ., όσο δηλαδή η κεφαλαιοποίηση μιας μικρής Εισηγμένης.

Αυτό σημαίνει ότι αυτή την στιγμή η αγορά αποτιμάει τον Όμιλο στο απόλυτο 0, θυμίζοντας πως μόλις πριν 1 μήνα η κεφαλαιοποίηση ήταν κοντά στο 1 δισ.

Οι παλαιοί Μικρομέτοχοι θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν με όλα τους τα δικαιώματα στην Α.Μ.Κ. και να διατηρήσουν το ποσοστό τους.

Αυτό το εγχείρημα της μικτής Α.Μ.Κ. με συμμετοχή Μετόχων εν μέρει, bb για τους Θεσμικούς και ειδικούς όρους για άλλους, πιθανόν να είναι Παγκόσμια πρωτοτυπία.

Θυμίζουμε ότι η Πειραιώς ήταν αυτή που απορρόφησε όλες τις μικρές προβληματικές Τράπεζες του 2016, με σκοπό την διάσωση των Καταθετών.

Όσο η Αγορά συντηρεί την καλή της εικόνα, προσελκύει και πάλι νέα κεφάλαια Επενδυτών τόσο Εγχώρια, όσο και από το Εξωτερικό.

Τα μηδενικά επιτόκια και το καλό κλίμα, κερδίζουν μέρα με την μέρα την εμπιστοσύνη του Κοινού.

Να σημειώσουμε ότι το που και το πότε τοποθετούμαστε θέλει προσοχή, μιας και είναι μια περίοδος που οι αποτιμήσεις και η τάση είναι σε έξαρση, με την Αγορά υπεραγορασμένη και με πολλά κέρδη για τους Συμμετέχοντες, που εύκολα μπορούν να “πατήσουν την σκανδάλη” σε όποιο γεγονός.

Η Αγορά πάντα δίνει μικρές, ή μεγάλες ευκαιρίες για τοποθέτηση στους υπομονετικούς και με στρατηγική Επενδυτές.

Το ενδιαφέρον έχει μετακινηθεί και στην Περιφέρεια, που πάντα θέλει την απαραίτητη προσοχή, μιας και αν η Αγορά βγάλει διόρθωση, πάντα είναι και η πιο “ευέξαπτη”, με τους όγκους να μηδενίζουν.

Το επόμενο διάστημα ακολουθούν ακόμα 2 σημαντικές Α.Μ.Κ. αυτές του Ελλάκτωρα, αλλά και της Αεροπορίας Αιγαίου, χωρίς ακόμα να έχουμε δεδομένα, ενώ αργά την Παρασκευή είχαμε και την υποβάθμιση του πρώτου σε “CCC+”, από την S&P.

Επίσης ο Μυτιληναίος ανακοίνωσε την πιθανή έκδοση πράσινου ομόλογου της τάξεως των 500 εκατομμυρίων, προκαλώντας σημαντικό ενδιαφέρον από Ξένους Επενδυτές.

“Όσοι έχουν ‘υψοφοβία’, μπορούν να τοποθετήσουν τα ‘take profit’ κοντά στις τρέχουσες αποτιμήσεις, ή να πάρουν κάποια ρευστότητα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μόνο με στρατηγική, όποια και αν είναι αυτή, μπορεί κάποιος να κερδίσει την Αγορά”, τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις

Με σαφές πλεονέκτημα των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Ήπιες απώλειες στην Ευρώπη, ελεγχόμενες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στην Wall Street.

Πλάγια κίνηση από το Πετρέλαιο, μικρά κέρδη για το Ευρώ.

Ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε Χρυσό και Ασήμι, προς τα $55000 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $2130 το Ethereum.

Το Reuters ανέφερε ότι “η Κίνα έχει δώσει άδεια στις Εγχώριες και Διεθνείς Τράπεζες να εισάγουν μεγάλες ποσότητες Χρυσού στη Χώρα. Η PBOC, η Κεντρική Τράπεζα της Χώρας, ελέγχει τη ποσότητα του Χρυσού που εισέρχεται στην Κίνα, μέσω ενός συστήματος ποσοστώσεων που δίνεται σε Εμπορικές Τράπεζες. Συνήθως επιτρέπει την κίνηση αρκετών ποσοτήτων Χρυσού, για να ικανοποιήσει την τοπική ζήτηση, αλλά μερικές φορές περιορίζει τη ροή. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει δώσει άδεια για να εισέλθουν μεγάλες ποσότητες του Πολύτιμου Μετάλλου. Η Κίνα εικάζεται ότι θα παραλάβει εντός του Απριλίου - Μαΐου περίπου 150 τόνους Χρυσού, αξίας $8,5 δισεκατομμυρίων, σε τρέχουσες τιμές”.

Εναλλακτική επένδυση χαρακτήρισε το Βitcoin η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον τόνο του Πεκίνου, ως προς το Κρυπτονόμισμα.

Ακόμη μία χώρα, η Βρετανία, θα συμμετέχει στην “κούρσα” των Ψηφιακών Νομισμάτων Κεντρικών Τραπεζών. Ο Υπουργός Οικονομικών της Χώρας Rishi Sunak δήλωσε ότι “παρουσιάζουμε μία νέα Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Αγγλίας, για να συντονίσουμε τις διερευνητικές εργασίες για ένα δυνητικό Ψηφιακό Νόμισμα Κεντρικής Τράπεζας”.

Σε ξεχωριστή δήλωση, η Τράπεζα της Αγγλίας ανέφερε ότι “ένα τέτοιο Νόμισμα θα ήταν μία νέα μορφή Ψηφιακού Χρήματος που εκδίδεται από την Τράπεζα της Αγγλίας, για χρήση και από Νοικοκυριά και από Επιχειρήσεις, παράλληλα με Μετρητά και Τραπεζικές καταθέσεις και όχι σε αντικατάσταση αυτών”.

Εν τω μεταξύ, “ο αριθμός των Αμερικανικών Επιχειρήσεων που χρεοκόπησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς της πανδημίας, ήταν μικρότερος από αυτόν που αναμενόταν αρχικά, κάτι το οποίο ενδέχεται να έχει σχετικά περιορισμένο αντίκτυπο στην ανεργία. Χρεοκόπησαν περίπου 200.000 περισσότερες Επιχειρήσεις, σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο, ο οποίος κινείται στις 600.000 χρεοκοπίες”, σύμφωνα με έρευνα της Fed.

“Έξτρα αποταμίευση $5,4 τρισ. έχουν κάνει οι Καταναλωτές Παγκοσμίως, από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, ενώ γίνονται όλο και πιο σίγουροι για τις οικονομικές προοπτικές τους, ανοίγοντας τον δρόμο για ισχυρή ανάκαμψη της κατανάλωσης, καθώς οι Επιχειρήσεις κάνουν ‘restart”.

“Τα Νοικοκυριά μάζεψαν χρήματα που ισοδυναμούν με πάνω από το 6% του Παγκόσμιου ΑΕΠ έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021”, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Οίκου αξιολόγησης Moody's.

Επιστροφή στο ΧΑ

Επιστρέφοντας στα δικά μας, τις εκτιμήσεις της για τα αποτελέσματα 2020 της ΔΕΗ καταθέτει η Optima Bank σε έκθεσή της, στην οποία διατηρεί σύσταση “buy” και τιμή - στόχο στα 13,6 ευρώ. Η Χρηματιστηριακή προβλέπει ότι η Εισηγμένη θα εμφανίσει ζημιές 79 εκατ. ευρώ (από ζημιές 1,68 δισ. το 2019), με το τζίρο να υποχωρεί κατά 5,5%, στα 4,655 δισ. ευρώ. Τα EBITDA αναμένονται αυξημένα 2% σε ετήσια βάση, στα 815 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 873,34 μονάδες (-2,81%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 875,18 (-2,61%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 875,76 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 2,54%.

Ο τζίρος στα 70,6 εκατ., από τα οποία τα 1,5 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΜΠΕΛΑ, ΛΑΜΔΑ), ενώ ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ και ΕΤΕ απασχόλησαν το 53% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΔΕΗ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ, ΜΥΤΙΛ, ΟΛΠ, ΟΤΕ και ΤΕΝΕΡΓ και με το αρνητικό η ΕΕΕ.

Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισε η Jumbo και στο χαμηλό οι Πειραιώς και Μυτιληναίος.

Καλύτερη της ενδοσυνεδριακής, αλλά κάκιστη η τελική εικόνα με 20 ανοδικές μετοχές, έναντι 106 πτωτικών, ενώ 20 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες των τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων.

----ΧΠΑ

Με σημαντική υποχώρηση ξεκίνησε η νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα και στην Αγορά Παραγώγων, ενώ μείωση σημείωσαν οι συναλλαγές στο συμβόλαιο του δείκτη και αξιοπρόσεκτη αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (33.824 συμβόλαια).

Στα 5.518 συμβόλαια του δείκτη οι ανοιχτές θέσεις (από 5.168 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 645, 645 για τον Μάιο και 0 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.108) κινήθηκε μεταξύ 2.106 και 2.176 μονάδων.

Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (6.996), Alpha Bank (13.941), ΔΕΗ (1.030), Εθνική (6.703), ΓΕΚ (452), Cenergy (1.117), ΑΔΜΗΕ (613), ΟΤΕ (165), ΟΠΑΠ (171), ΕΧΑΕ (145), Lamda Development (265), Μυτιληναίο (411), Motor Oil (213), Ελλάκτωρα (1.006), Τέρνα Ενεργειακή (154).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 56.964, MIG 41.390, Alpha Bank 122.872, Πειραιώς 56.274, ΔΕΗ 18.936, Εθνική 38.575, ΓΕΚ 11.602.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

           Position Holder                                   Name of Issuer                NSP                  Date

Lansdowne Partners (UK) LLP

EUROBANK ERGASIAS S.A.

0,80%

2021-02-04

Lansdowne Partners (UK) LLP

 

PUBLIC POWER CORP. SA

 

1,36%

 

2021-03-01

 

 

 

 

 

Oasis Investments II Master Fund LTD

 

FOLLI FOLLIE S.A.

 

0,55%

 

2019-10-15

Lansdowne Partners (UK) LLP

 

ALPHA BANK S.A

1,15%

2021-03-22

    

Lansdowne Partners (UK) LLP

CAIRO MEZZ PLC

0,77%

2020-10-07

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 43.382.408 τεμ., (από 43.061.832 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.720.379 τεμ. (1.702.915), Eurobank 38.126.081 τεμ. (38.126.081), ΟΠΑΠ 1.497.222 τεμ. (1.497.222), Εθνική 10.859.935 τεμ. (10.709.935), Πειραιώς 1.452.318 τεμ. (0).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Θανάσης Σταυρόπουλος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v