Πειραιώς: Οι λόγοι που «ψήλωσαν» την ΑΜΚ ως το 1,38 δισ. ευρώ

Το ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές και το αίτημα αρκετών εξ αυτών να μεγαλώσει το ποσό των αντλούμενων κεφαλαίων. Γιατί η υψηλότερη ΑΜΚ βελτιώνει τη θελκτικότητα του story. Τα πρώτα ονόματα υποψήφιων βασικών επενδυτών και το ποσοστό του ΤΧΣ.

Πειραιώς: Οι λόγοι που «ψήλωσαν» την ΑΜΚ ως το 1,38 δισ. ευρώ

Η υψηλή ζήτηση αλλά και το αίτημα αρκετών ενδιαφερόμενων επενδυτών οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings στην απόφαση αύξησης του ποσού που επιδιώκει να αντλήσει από τις αγορές, μέσω της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου.

Τα στελέχη της Πειραιώς, στο πλαίσιο της διερεύνησης αγοράς (premarketing) για τον καθορισμό του εύρους τιμών της αύξησης κεφαλαίου, διεξήγαγαν επί 4 εβδομάδες εντατικές επαφές με διεθνείς επενδυτές. Κατά τη διαδικασία αυτή, σημαντικός αριθμός διαχειριστών κεφαλαίων υψηλής εμβέλειας, όπως τους χαρακτηρίζει η Πειραιώς, εξέφρασαν ισχυρό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο των ίδιων συναντήσεων, αρκετοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές επισήμαναν ότι πιθανή υψηλότερη αναθεώρηση του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα βελτιώσει την ελκυστικότητα του «story». Υπενθυμίζεται ότι αναλυτές αλλά και επενδυτές είχαν ήδη από την ανακοίνωση του σχεδίου Sunrise τον περασμένο Μάρτιο επισημάνει το «αδύναμο», συγκριτικά με άλλες εγχώριες συστημικές τράπεζες, Fully Loaded CET I ratio της Πειραιώς μετά την ΑΜΚ και την ολοκλήρωση της εξυγίανσης.

Με βάση το αρχικό σχέδιο για αύξηση κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ, το Fully Loaded CET ratio διαμορφωνόταν πέριξ του 8% με 9%, όπως ανέφερε στην παρουσίαση η Πειραιώς Financial Holdings. Επρόκειτο για χαμηλό, συγκριτικά, δείκτη, που προβλημάτιζε μέρος των επενδυτών ως προς τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης.

Αφουγκραζόμενο το παραπάνω αίτημα, το Δ.Σ. της Πειραιώς πρότεινε υψηλότερο ποσό αύξησης κεφαλαίου, με τους ακόλουθους όρους: έκδοση έως 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία, με εύρος τιμών διάθεσης 1 έως 1,15 ευρώ ανά μετοχή.

Με την απόφαση να αυξηθεί το αντλούμενο ποσό μεταξύ 1,25 με 1,38 δισ. ευρώ, ο σχετικός δείκτης αναμένεται να ενισχυθεί κατά 60 με 120 μονάδες βάσης και να διαμορφωθεί πέριξ του 10%, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας μετά την εξυγίανση.

Σε ιστορική βάση ( 31/12/2020) και αφού συνυπολογισθεί pro forma η επιτυχής ολοκλήρωση της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ο pro-forma phased in δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Ιδίων Κεφαλαίων της κατηγορίας 1 (proforma CET1 phased-in) της εταιρείας θα διαμορφωθεί σε 16,5%, αν η τιμή διάθεσης διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και σε 16,9%, αν η τιμή διάθεσης διαμορφωθεί στο 1,15 ευρώ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται αντίστοιχα σε 18,5%, με τιμή διάθεσης το 1 ευρώ ανά μετοχή και 19% με τιμή διάθεσης το 1,15 ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος, κοινή συνισταμένη στην άποψη των επενδυτών που συμμετείχαν στις συναντήσεις με στελέχη της τράπεζας αποτέλεσε η υπόδειξη να μην ξεπερνά ο αναμενόμενος πολλαπλασιαστής χρηματιστηριακής αξίας ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (P/TBV) το επίπεδο του 0.3x. Με το εύρος τιμής διάθεσης στο 1 με 1,15 ευρώ, η σχέση αποτίμησης προς ενσώματα ίδια κεφάλαια διαμορφώνεται για τους νέους μετόχους μεταξύ 0,26 με 0,29x. Για τους υφιστάμενους μετόχους διαμορφώνεται πάνω από το 0,30x.

Τα πρώτα ονόματα υποψήφιων βασικών επενδυτών

Στην αγορά ακούγεται ότι σχήμα με τις Blackrock, Wellington και Schroders εμφανίζεται πρόθυμο να καλύψει το 0,3 δισ. ευρώ από το ποσό των 1,25 με 1,38 δισ. ευρώ, που επιδιώκει να αντλήσει η τράπεζα, ώστε να αποκτήσει -αθροιστικά- ποσοστό πέριξ του 20%.

Paulson, Bienville και Μυστακίδης θα επιδιώξουν να πάρουν όσες μετοχές χρειάζονται, προκειμένου να επαναφέρουν τα ποσοστά τους στα επίπεδα προ της μετατροπής του CoCo. Τέλος, αρκετά άλλα funds ενδιαφέρονται να βάλουν τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ έκαστο.

Μεταξύ 27% με 33% το ποσοστό του ΤΧΣ

Το ποσοστό του ΤΧΣ αναμένεται να υποχωρήσει, μετά την επιτυχή ΑΜΚ, σε επίπεδα μεταξύ 27% με 33%. Ειδικότερα, το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας με επιστολή του προς το Δ.Σ της Πειραιώς Financial Holdings, αφού εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στην ΑΜΚ, ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί για την απόκτηση αριθμού τόσων νέων μετοχών στη Διεθνή Προσφορά, ώστε, κατόπιν της ολοκλήρωσης να κατέχει μεταξύ 27,0%, κατ’ ελάχιστον, και 33,0% κατά το μέγιστο του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς. Σημειώνεται ότι οι νέες μετοχές του ΤΧΣ δεν θα έχουν ειδικά προνόμια.

Τα κριτήρια κατανομής για την τελική συμμετοχή του ΤΧΣ εντός του ανωτέρω εύρους θα ορισθούν στο έγγραφο (Offering Circular) που θα συνταχθεί για τους σκοπούς της Διεθνούς Προσφοράς όπως θα συμφωνηθούν, αναφέρει η ανακοίνωση της Πειραιώς.

Η διάρκεια της συνδυασμένης προσφοράς (ιδιωτική τοποθέτηση με βιβλίο προσφορών και δημόσια προσφορά αποκλειστικά στην Ελλάδα) θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες. Η Δημόσια Προσφορά θα διενεργηθεί επί τη βάσει σχετικού ενημερωτικού δελτίου στην Ελλάδα, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί σήμερα ή το αργότερο αύριο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v