Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Στο… σφυρί συμβάσεις Leasing 535 εκατ. ευρώ

Ανοίγει η διαγωνιστική διαδικασία. Προς πώληση μη εξυπηρετούμενες και ρυθμισμένες απαιτήσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα χαρακτηριστικά του προς πώληση χαρτοφυλακίου και η αξία των εξασφαλίσεων.

Πειραιώς: Στο… σφυρί συμβάσεις Leasing 535 εκατ. ευρώ

Διαγωνιστική διαδικασία, για την πώληση χαρτοφυλακίου με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), μικτής λογιστικής αξίας 535 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του σχεδίου Sunrise, για τη ριζική εξυγίανση του ισολογισμού της, με παράλληλη κεφαλαιακή θωράκιση.

Η UBS, που λειτουργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς, έστειλε, τις προηγούμενες ημέρες, σε σειρά ενδιαφερόμενων επενδυτών σύντομο πληροφοριακό σημείωμα με τα χαρακτηριστικά του προς πώληση χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περίπου 5.000 συμβάσεις leasing 2.300 επιχειρήσεων, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων (περίπου 80%) είναι μικρομεσαίες. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις προέρχονται από τους κλάδους του Λιανεμπορίου (32%) και των Ξενοδοχείων (32%).

Το 65% των προς πώληση συμβάσεων leasing είναι μη εξυπηρετούμενες και το υπόλοιπο 35% ρυθμισμένες. Η αξία των εξασφαλίσεων, που έχουν οι λόγω συμβάσεις, υπολογίζεται σε περίπου 240 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ αφορούν στην αξία των ενεχυριασμένων ακινήτων. Τα υπόλοιπα σε πάγιο εξοπλισμό, που έχει αγορασθεί με χρηματοδοτική μίσθωση.

Πρόκειται για το project Sunshine, το οποίο ξεκινά εντός του στόχου (Απρίλιος), που είχε θέσει η διοίκηση της τράπεζας, τον περασμένο μήνα. Αναμένεται να ολοκληρωθεί, κατά τη διάρκεια του γ' τρίμηνου της φετινής χρονιάς.

Θα ακολουθήσει η πώληση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από ενήμερα και δευτερευόντως μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά δάνεια, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 600 εκατ. ευρώ. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δ' τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Τέλος, θα υπάρξουν πωλήσεις μεμονωμένων εταιρικών δανείων, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ.

H τράπεζα προωθεί, παράλληλα, δύο τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 11 δισ. ευρώ. Η τιτλοποίηση Sunrise I έχει ήδη δρομολογηθεί και περιλαμβάνει κυρίως καταγγελμένα δάνεια όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, καταναλωτικά, εταιρικά), μικτής λογιστικής αξίας 7 δισ. ευρώ.

Η Πειραιώς υπέβαλε, αίτηση κρατικής εγγύησης για τις senior notes ομολογίες ονομαστικής αξίας περίπου 2,4 δισ. ευρώ. Προβλέπεται, επίσης, να εκδοθούν mezzanine notes 0,3 δισ. ευρώ και junior notes 4,3 δισ. ευρώ.

Η δεύτερη τιτλοποίηση (Sunrise 2) αναμένεται να ξεκινήσει στο γ' τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Θα περιλαμβάνει κυρίως ρυθμισμένα δάνεια όλων των κατηγοριών, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ.

Οι senior notes τίτλοι εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 1,8 δισ. ευρώ, οι mezzanine στα 0,2 δισ. ευρώ και οι junior notes στα 2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη τιτλοποίηση ρυθμισμένων δανείων, που θα διενεργηθεί στην Ελλάδα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v