Sprider: Το ενημερωτικό της εισαγωγής στο ΧΑ

Από τις 5-10/02/2004 θα διαρκέσει η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή της Sprider στην Κύρια Αγορά με τη διάθεση 8.041.450 μετοχών που προέρχονται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση υφιστάμενων μετοχών. Το εύρος τιμών ορίσθηκε μεταξύ 3 και 3,30 ευρώ. Το επενδυτικό πρόγραμμα, οι βασικοί μέτοχοι, οι προοπτικές της εταιρίας.

Sprider: Το ενημερωτικό της εισαγωγής στο ΧΑ
Από τις 5 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2004 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή της Sprider, θυγατρικής του ομίλου Χατζηιωάννου, στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Το εύρος τις τιμής διάθεσης των μετοχών ορίσθηκε στα 3 ευρώ το κατώτατο και στα 3,30 ευρώ το ανώτατο όριο.

Η εισαγωγή της εταιρίας στο ΧΑ θα πραγματοποιηθεί με διάθεση συνολικά 8.041.450 μετοχών που προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και τη διάθεση υφιστάμενων μετοχών.

Ειδικότερα η εταιρία θα εκδώσει 3.126.450 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ η διαδικασία για την πώληση των υφιστάμενων μετοχών έχει ως εξής: Με ιδιωτική τοποθέτηση (315.000 τεμάχια), με δημόσια εγγραφή (3.440.000 τεμάχια) και με δημόσια εγγραφή για διενέργεια σταθεροποιητικών πράξεων (1.160.000 τεμάχια).

Ετσι, το σύνολο της δημόσιας εγγραφής στο ευρύ επενδυτικό κοινό ανέρχεται στα 7.726.450 τεμάχια, ενώ το σύνολο των προς διάθεση μετοχών των 8.041.450 μετοχών αντιπροσωπεύει το 30,62% της Sprider.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής το σύνολο των μετοχών της Sprider, θα ανέρχεται σε 26.262.660 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,6 ευρώ.

Με βάση το προαναφερθέν εύρος τιμών, η Sprider αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια της τάξεως των 24,124 - 26,53 εκατ. ευρώ.

Σύμβουλος έκδοσης και κύριος ανάδοχος είναι η Alpha Finance ΑΧΕΠΕΥ. Λοιποί Ανάδοχοι είναι οι: Γενική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Proton Investment Bank, Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα Επενδύσεων, Τράπεζα Κύπρου, Τράπεζα Πειραιώς, Ωμέγα Τράπεζα, Artion ΑΧΕΠΕΥ, Βορειοελλαδική ΑΧΕΠΕΥ, C.F.S. ΑΕΠΕΥ, EFG Eurobank ΑΧΕΠΕΥ, EFG Telesis Finance AEΠEY, Eurocorp, ΑΕΠΕΥ, Guardia Trust ΑΧΕΠΕΥ, Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, Magna Trust ΑΧΕΠΕΥ, Marfin Hellenic ΑΧΕΠΕΥ, Megatrust ΑXΕΠΕΥ, Ν. Δ. Δεβλέτογλου ΑΧΕΠΕΥ, Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ, Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, Π&Κ Capital ΑΕΠΕΥ, Σίγμα ΑΧΕΠΕΥ.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο της Sprider τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρία θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος έχει χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού της προγράμματος.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα της έκδοσης προβλέπεται πως θα διατεθούν άμεσα για τη μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού ο οποίος στις 31/12/2003 ανερχόταν στα 9,5 εκατ. ευρώ και όπως επισημαίνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο χρηματοδότησε το υφιστάμενο επενδυτικό πρόγραμμα της Sprider λόγω της καθυστέρησης εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (bridge financing).

Το συνολικό υπόλοιπο του τραπεζικού δανεισμού (βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου) της Sprider στις 31/12/2033 ανερχόταν στα 11,1 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 2,9 εκατ. ευρώ αφορούσε σε δάνεια που είχαν χορηγηθεί από την Alpha Bank (26,1% επί του συνολικού δανεισμού της 31/12/2003).

Σε ενοποιημένη βάση το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της Sprider στις 31/12//2003 ανήλθε σε 14,01 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 3,37 εκατ. ευρώ αφορούσε σε δάνεια που είχαν χορηγηθεί από την Alpha Bank (24,0% επί του συνολικού δανεισμού).

Αναφορικά με το επενδυτικό πρόγραμμα της Sprider σημειώνεται πως αφορούσε στο άνοιγμα 8 νέων καταστημάτων (σήμερα διαθέτει 22) τη διετία 2002-2003, ενώ με βάση σχετικές εκτιμήσεις και έρευνες της διοίκησης υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξής τους σε 55 στην ελληνική αγορά.

Επίσης, στο Ενημερωτικό Δελτίο αναφέρεται πως μεσοπρόθεσμος στόχος του ομίλου για την Sprider είναι η δημιουργία στρατηγικής σημασίας συνεργασίας με μεγάλο retailer του εξωτερικού με στόχο την επέκταση και σε νέες αγορές.

Η Sprider ιδρύθηκε το 1978, ενώ στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της προσανατολίστηκε στη δημιουργία δικτύου χονδρικών πωλήσεων, το οποίο κάλυπτε γεωγραφικά όλη την Ελλάδα.

Σημειώνεται πως η Sprider παρήγαγε τμήμα των προϊόντων ενώ τα υπόλοιπα τα εισήγαγε από την Ευρώπη και Άπω Ανατολή. Το 1990 ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρώτο κατάστημα λιανικής με άκρως ενθαρρυντικά αποτελέσματα γεγονός το οποίο και οδήγησε στη λειτουργία αλυσίδας καταστημάτων με την ίδια επωνυμία.

Σήμερα η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο της ένδυσης και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια ευρεία γκάμα ανδρικών, γυναικείων και παιδικών προϊόντων ένδυσης και υπόδησης.

Παράλληλα, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης με την επωνυμία Sprider το οποίο έχει πλέον επεκταθεί και σε μεγάλες πόλεις της επαρχίας.

Μικρό μέρος των πωλήσεων της Sprider αφορά σε πωλήσεις χονδρικής σε καταστήματα ένδυσης, ενώ μέσω της θυγατρικής της Megathlon Hellas δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών ένδυσης και υπόδησης.

Σε ό,τι αφορά τη μετοχική σύνθεση σημειώνεται πως η εισηγμένη Χατζηιωάννου Holdings πριν τη δημόσια προσφορά κατέχει το 79,96% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ενώ με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς το ποσοστό συμμετοχής της θα διαμορφωθεί στο 55,47%.

Επίσης, το ποσοστό συμμετοχής του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας κ. Αθανάσιου Αργυρού πριν τη δημόσια προσφορά ανέρχεται στο 14,99%, ενώ με την ολοκλήρωσή της θα διαμορφωθεί στο 9,46%.

Ο γενικός διευθυντής της εταιρίας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Νικόλαος Αργυρός πριν τη δημόσια προσφορά κατέχει το 5%, το οποίο με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς θα διαμορφωθεί στο 4,40%.

Ποσοστό 0,05%, το οποίο θα κατέλθει στο 0,04% της Sprider ελέγχει ο κ. Εμμανουήλ Βλασσερός, ενώ με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς

Ποσοστό 30,62% θα κατέχει το ευρύ επενδυτικό κοινό.Όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της δημόσιας εγγραφής η Χατζηιωάννου Holdings δεσμεύεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο μετά την εισαγωγή των μετοχών της Sprider στο Χ.Α. δεν θα προχωρήσει σε πώληση μετοχών, ενώ προτίθεται να προβεί στην πώληση μέχρι 1.848.110 μετοχών κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Σε ανάλογες δεσμεύσεις έχουν προχωρήσει τόσο ο κ. Αθανάσιος Αργυρός όσο και ο κ. Νικόλαος Αργυρός με τη διαφορά ότι κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου προτίθενται να προβούν στην πώληση έως 346.860 μετοχών και 115.620 μετοχών αντίστοιχα.

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο για τη χρήση του 2003 οι πωλήσεις αναμένεται να φτάσουν στα 52,54 εκατ. ευρώ σε σχέση με 52,02 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου καταγράφοντας οριακή άνοδο της τάξεως του 1%, ενώ για το 2004 οι πωλήσεις της Sprider εκτιμάται πως θα αυξηθούν κατά 14,4%, στα 60,1 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να διαμορφωθούν στα 7,25 εκατ. ευρώ για το 2003, συγκριτικά με 6,67 εκατ. ευρώ του 2002, αυξημένα κατά 8,7%, ενώ για το 2004 προβλέπεται πως θα ενισχυθούν κατά 4% διαμορφούμενα στα 7,53 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v