ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Ευάγγελος Χρυσάφης, υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων, σύμφωνα με τη γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, προέβη την 5.8.2019 σε πώληση 666 Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 715.297,32.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v