Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Ολοκλήρωση αξιολόγησης 1ου σταδίου Διαγωνισμού

Στο πλαίσιο της συνεπούς υλοποίησης του προγράμματος Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει
αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε., σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, ολοκληρώθηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας η αξιολόγηση του 1ου Σταδίου – Προεπιλογή του Διαγωνισμού για την
ανάδειξη Αναδόχου του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής».

Για το 2ο Στάδιο επελέγησαν τα ακόλουθα σχήματα:

1. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (Κ/Ξ) TERNA SA – EIFAGGE GENIE CIVIL MARINE
2. ARCHIRODON GROUP NV
3. ΣΥΜΠΡΑΞΗ INTRAKAT CONSTRUCTIONS SA – INTERCANTIERI VITTADELLO SPA–
SALES SPA
4. Κ/Ξ MYTILINAIOS SA – ROVER MARITIME SL – HDK SA
5. Κ/Ξ AVAX SA – ETERMAR SA – NV BESIX SA
6. Κ/Ξ ACCIONA CONSTRUCCION SA – DREDGING INTERNATIONAL NV

Τα τεύχη του 2ου Σταδίου του Διαγωνισμού αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να
δημοσιοποιηθούν εντός του Μαΐου του 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v