Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CENTRIC: Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Centric Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020:

26 Ιουνίου 2020. Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2019 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2019, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.centric.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
22 Ιουλίου 2020. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v