Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAMDA: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ο κ. Χαρίτων Κυριαζής, ανεξάρτητο μηεκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, προέβη σε αγορά 1.310 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή 7,55 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 9.890,50 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v