Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ (ΦΙΕΡΑΤΕΞ) (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022:

 

1)    Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2021: Πέμπτη 28/04/2022 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

 

2)    Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2021: Παρασκευή  29/04/2022.

 

3)    Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων: Πέμπτη  30/06/2022.

 

4)    Δημοσίευση Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2022: Παρασκευή 30/09/2022.

 

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2021. Σε περίπτωση που η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διαφοροποιηθεί με απόφασή της από την προαναφερθείσα πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπάρξει τροποποίηση του παρόντος και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με καινούρια ανακοίνωση.

 

Νέα Σάντα 08/04/2022

 

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v