Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ  2022

 

Η Εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τη μεταβολή της ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2021.

 

Το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2022, σύμφωνα τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώνεται ως εξής:

 

1.             Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Στοιχείων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2021 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας  (www.tzirakian.com).

 

2.             Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021.

 

3.             Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοίνωση των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Στοιχείων και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2022 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας  (www.tzirakian.com).

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση      

 

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 15 Απριλίου 2022.              

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v