Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

H εταιρεία Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ενημεώνει οτι  η ημερομηνία ανακοίνωσης των ετησίων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2022 (1.1.2022-31.12.2022) που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 αντί για την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 που είχε οριστεί.

 ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v