Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

AEGEAN: Αγορά μετοχών από Ε. Βασιλάκη

Η εταιρία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 προέβη την 29/07/2009 σε αγορά 102.560 μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας 420.496 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v