Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Διοικητικές αλλαγές

Η Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε, ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης Μαρτίου 2019 προέβη στην εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Παροχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ.:

1) Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

2) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παροχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. εξελέγη ο κ. Θεόδωρος Κίτσος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v