ΚΡΕ.ΚΑ: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Η ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 020511530000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10826/06/Β/86/02) ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 13 Ιουλίου 2021, εξελέγησαν σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4706/2020 τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026. Αυθημερόν συγκροτήθηκε σε σώμα και κατένειμε τα αξιώματα και ιδιότητες των Μελών του, ως εξής:

-Τσαμαντάνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος


-Τουμπεκτσής Ελευθέριος, Μέλος


-Κιουτσούκουστα Όλγα, Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v