Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Καταβολή μερίσματος

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος χρήσης 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι έχει ήδη διανεμηθεί προμέρισμα ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, το τελικό μέρισμα ανέρχεται σε 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,25 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το ν. 4646/2019 (άρθρο 24) υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5% (0,0125 ευρώ ανά μετοχή), συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,2375 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date) την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.

Η καταβολή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v