Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυριακούλης: Στις 10/9 η αποκοπή του μερίσματος

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και 11/09/2019.

Κυριακούλης: Στις 10/9 η αποκοπή του μερίσματος

Η εταιρία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.», ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουλίου 2019 αποφάσισε με απαρτία 65,62% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και ομόφωνα τη διανομή μερίσματος ποσού 0,0263326 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσεως 2018 και τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (2016).

Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση του φόρου 10% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο) θα ανέρχεται σε 0,02369934 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και 11/09/2019 (record date).

Από την 10/09/2019 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2018.

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2018 και προηγούμενων χρήσεων (2016) θα ξεκινήσει την 16/9/2019 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v