Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Πώληση 4.522 μετοχών από Μ.Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

Κηφισιά, 31 Μαρτίου 2020


Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι η Μ. Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε., συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το ανεξάρτητο, μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Αλέξανδρο Μακρίδη, προέβη την 30/03/2020 σε πώληση 4.522 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 18.673,71 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v