Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΑΡΑΤΖΗ: Στο 51,62% τα δικαιώματα ψήφου της ΑΝΤΚΑΡ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3556/2007 η εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στις 11.06.2020 απέκτησε 1.390 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ έναντι 10,00 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 15.06.2020. Συνέπεια αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στην ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 51,6200% από 51,6105% που ήταν στις 10.06.2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v