Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Αγορά 5.000 μετοχών από Πέτρο Σουρέτη

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, (δ.τ. INTRAKAT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι o κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, στις 11.06.2020 προέβη σε αγορά 5.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRAKAT, συνολικής αξίας 5.690,74 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v