Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ENTEROSFT: Μετοχική μεταβολή

H Entersoft γνωστοποιεί ότι στις 22/06/2021 ενημερώθηκε από την εταιρεία Axxion S.A., η οποία ενεργεί ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων για λογαριασμό του fund SQUAD – GROWTH και του fund SQUAD – Aguja Oppurtunities, ότι το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άμεσα και έμμεσα τα ανωτέρω fund στην εταιρεία υπερέβη το όριο 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου την 18/06/2021 και συγκεκριμένα ανήλθε σε ποσοστό 6,83%, που αντιστοιχεί σε 2.050.000 δικαιώματα ψήφου.

Ειδικότερα, το fund SQUAD – GROWTH κατέχει 1.500.000 μετοχές (5%) και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και το fund SQUAD – Aguja Oppurtunities κατέχει 550.000 μετοχές (1,83%) και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v