Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Στο 5,01% το ποσοστό της Swedbank Robur Fonder

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η “Εταιρεία”), στα πλαίσια του Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία Swedbank Robur Fonder AB την 23/09/21, ότι, λόγω αγοράς μετοχών, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ο μέτοχος κατέχει άμεσα στην Εταιρεία ανήλθε του 5% κατά την 22 Σεπτεμβρίου 2021 και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 5,01% (δηλαδή 3.501.091 δικαιώματα ψήφου).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v