Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Αυλώνας Αττική, 11/03/2022

  

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση συναλλαγών

 

Η εταιρεία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 , ότι ο κος Νέστορας Παπαθανασίου, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 10/03/2022 σε αγορά 4.400 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 7.015,50 ευρώ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v