"Καμπάνα" €150.000 στη ΓΓΠΣ!

Από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα πρόστιμα καθώς τα φορολογικά στοιχεία βρέθηκαν σε εταιρίες εμπορίας φορολογικών δεδομένων. Δεν διαθέτει κατάλληλα μέσα ασφάλειας η ΓΓΠΣ, τονίζει η Αρχή.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, με την υπ' αριθμ. 98/2013 Απόφαση, πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ (το ανώτερο προβλεπόμενο στον νόμο της), κρίνοντας ότι παραβίασε την υποχρέωσή της για λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας, γεγονός που οδήγησε ήδη σε ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων, δηλαδή σε διαρροή στοιχείων που αφορούν το σύνολο σχεδόν των φορολογουμένων στην Ελλάδα.

Όπως ήδη ενημέρωσε η Αρχή με το από 21/11/2012 Δελτίο Τύπου, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 σειρά διοικητικών ελέγχων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν εντός του 2013 και σε άλλες εταιρείες. Κατόπιν επίπονης ανάλυσης, λόγω του όγκου των δεδομένων και της μορφής των ηλεκτρονικών αρχείων, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες εξ αυτών είχαν στην κατοχή τους μεγάλο πλήθος φορολογικών δεδομένων φυσικών προσώπων, τα οποία παρέπεμπαν ευθέως στη ΓΓΠΣ ως πηγή προέλευσης των δεδομένων και είχαν υποστεί ήδη παράνομη επεξεργασία, αφού βρέθηκαν στην κατοχή εταιρειών. Σημειωτέον ότι η Αρχή έκτοτε συνεργάσθηκε με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο μέτρο που είχε ενδείξεις ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία τηρούνταν στις οικίες φυσικών προσώπων.

Τα ευρεθέντα προσωπικά (φορολογικά) δεδομένα αφορούν τουλάχιστον τα έτη από το 2000 έως και το 2012. Συνοπτικά περιλαμβάνουν:

i) στοιχεία του εντύπου Ε1 για τα οικονομικά έτη από το 2003 έως και το 2009 και εν μέρει για το 2012,

ii) στοιχεία του εντύπου Ε2 για το οικονομικό έτος 2006,

iii) στοιχεία του εντύπου Ε9,

iv) στοιχεία του ΕΤΑΚ,

v) στοιχεία της έκτακτης εισφοράς του ν. 3986/2011 για το οικονομικό έτος 2011,

vi) στοιχεία του μητρώου φορολογουμένων,

vii) στοιχεία των σημειωμάτων περαίωσης του έτους 2010 και

viii) στοιχεία τελών κυκλοφορίας οχημάτων για τα έτη από το 2006 έως και το 2012.

Η Αρχή έκρινε ότι η ΓΓΠΣ, παρά τον όγκο των δεδομένων που διαχειρίζεται και την κρισιμότητα αυτών, μέχρι τις μέρες μας (Ιούλιος 2013), δεν διαθέτει κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για την αποτροπή αθέμιτης πρόσβασης και διάδοσης των δεδομένων, καθώς ούτε μέτρα για την ανίχνευση και τη διερεύνηση τυχόν περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, κάλεσε τη ΓΓΠΣ να λάβει τα αναφερόμενα στην Απόφαση μέτρα και να την ενημερώνει για την πορεία υλοποίησής τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v